สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.

ประชุมสรุปวิเคราะห์ผล ถอดบทเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ประชุมสรุปวิเคราะห์ผล ถอดบทเรียนการดำเนินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงและจัดทำแผนการดำเนินงานยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดย ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานดำเนินการ ณ มอสวิวรีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ …(มณีวรรณ..ภาพ/ข่าว)