สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

สพป.สุโขทัย เขต 2​ ทำ​ MOU ขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญของสังคม โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการใช้ยาเสพติด รวมถึงปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์  การสูบบุหรี่ ปัญหาสื่อลามกอนาจาร การพนัน และการทะเลาะวิวาท นับวันจะยิ่งลุกลามในสังคมไทยในปัจจุบัน โดย สพป.สุโขทัย เขต 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งรับผิดชอบด้านผู้เรียน เป็นการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จึงได้ประกาศจุดเน้นให้สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัดดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ขึ้น ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดย ดร.ประเสริฐ  จั่นแก้ว  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 กับ  สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และ สถานศึกษาในสังกัด กับ หน่วยงานทางความร่วมมือ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สถานีตำรวจ  ท้ง 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีสำโรง อำเภอทุ่งเสลี่ยม และ อำเภอศรีนคร โดยได้รับเกียรติจาก ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี และร่วมเป็นสักขีพยาน และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 ร่วมเป็นสักขีพยาน  ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย……(ทีมงานประชาสัมพันธ์…. ภาพ/ข่าว)​.