สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล​ รุ่นที่​ 2

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย กลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยระบบคลังสื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล “OBEC CONTENT CENTER” ระบบคลังเครื่องมือ สื่อการเรียนรู้และเกม เพื่อพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นการขยายผลการดำเนินงาน OBEC CC รุ่นที่ 2 สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอำเภอศรีสำโรง​ และอำเภอศรีนคร โรงเรียนละ 1 คน ดำเนินการประชุมนำโดย นายปุณยวัจน์ ขอบทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี, นายชัยวัฒน์ วิริยะบัณฑิต และ นายฐิติวัฒน์ จัดดี โดยได้รับเกียรติจาก​ ดร.ประเสริฐ​ จั่นแก้ว​ ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)