กลุ่มอำนวยการ​ ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

นางสาวคนึง​ เลื่อนชิด​ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ​ นำคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรกลุ่มอำนวยการร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอาคารสำนักงานเพื่อความสะอาด​ ร่มรื่นและสวยงาม​ ให้เป็นสำนักงานน่าอยู่น่าทำงาน……