ลงพื้นที่ติดตาม​ ตรวจสอบ​ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา​ โดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน

วันที่​ 17​ มิ.ย.2565​ ดร.ประเสริฐ​ จั่นแก้ว​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ พร้อมด้วย​ รอง​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ และ​ คณะศึกษานิเทศก์​ นำโดย​ ดร.ศุกลรัตน์​ มิ่งสมร​ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา​ ลงพื้นที่ติดตาม​ ตรวจสอบ​ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยใช้เครือข่ายเป็นฐาน​ เพื่อใช้กระบวนการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา​ ในการส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้สถานศึกษาทุกแห่งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ​ ณ​ โรงเรียนในเครือข่ายศรีนคร​ อ.ศรีนคร….. (ศน.ศิริพร… ภาพ/มณีวรรณ… ข่าว)