Smart Kids​ Code: Coding

นายอุดม​ เด่นเฉลิมชัยกุล​ รอง​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ​ Smart​ Kids​ Code: Codibg หลักสูตรการสร้างชุดคำสั่งเพื่อควบคุมบอร์ดสมองกลฝังตัวในหุ่นยนต์​ Hocky1 & Hocky2​ Robot​ ของโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)​ อ.ศรีสำโรง​ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการครูจำนวน​ 10​ คน​ นักเรียนจำนวน​ 90​ คน​ ตามโครงการ​ NTPLC สุโขทัย​ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ​ จำกัด(มหาชน)​ โดยส่วนบริการลูกค้าจังหวัดสุโขทัย​ ระหว้างวันที่​ 14-15​ มิถุนายน​ 2565​ ณ​ โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)​ พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุด​ โครงการอาหารกลางวัน​ และนิเทศจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียน​ ภายใต้การบริหารงานโดย​ นางสาวอำไพ​ นงค์เยาว์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา)…