อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วย

สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา​ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้ช่วยด้านหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลและการเตรียมความพร้อมรับการประเมินอย่างเข้ม และการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นแบบอย่างได้​ ตามโครงการ​ “การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่​ 21​ ของครูผู้ช่วยโดยใช้กระบวนการสอนงาน​ และการเป็นพี่เลี้ยง​(Coaching​ and Mentoring)” ซึ่งมีข้าราชการครูผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนา​ โดย​ นายปุณยวัจน์​ ขอบทอง​ ศึกษานิเทศก์​ เป็นพิธีกรและดำเนินการ​ในการเสวนา​ ระหว่างวันที่​ 12-13 มิ.ย.2565​ โดยได้รับเกียรติจาก​ นายอุดม​ เด่นเฉลิมชัยกุล​ รอง​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ รักษาราชการแทน​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ เป็นประธานเปิดการอบรม​ ณ​ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2….(ทีมงานศึกษานิเทศก์….ภาพ/มณีวรรณ…ข่าว)