อบรมพัฒนานักเรียนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักเรียนแกนนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(เหล้า​ /บุหรี่)​ ในสถานศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม​ Google​ Meet​ จำนวน​ 3​ รุ่น​ ระหว่างวันที่​ 30-31​ สิงหาคม​ 2564​ และ​ 1​ กันยายน​ 2564​ โดยได้รับเกียรติจาก​ ดร.พันธวิชญ์์​ เลี้ยงชีพชอบ​ รอง​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ เป็นประธานพิธีเปิด​ โดยมี​ นางสาวจิตตรา​ ห่อทอง​ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา​ เป็นวิทยากรหัวข้อ​ “รูปแบบการรณรงค์ต่อต้านพิษภัยบุหรี่ในสถานศึกษา​ และ​ นางอรุณี​ สิงห์กวาง​ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ​ โรงพยาบาลสวรรคโลก​ เป็นวิทยากรให้ความรู้หัวข้อ​ การใช้จิตวิทยาและการให้คำปรึกษาวัยรุ่นเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กวัยรุ่น​ ณ​ ห้องประชุมศรีนคร​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2…..(มณีวรรณ…ภาพ/ข่าว)