ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร

วันนี้ (17 มี.ค. 62) นายสรศักดิ์ ฉิมศรี รองผอ.สพท.สท.2 ท่านศน. พจมาน หาญกล้า และประธานเครือข่าย (นายสาธิต มากมี) ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนศรีนคร