สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

การส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้​แบบ​ Active Learning

สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ อบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการการเรียนรู้แบบ​ Active​ Learning และ​การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา​ 2564​ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทางออนไลน์​ ผ่านโปรแกรม​ Google​ meet โดยได้รับเกียรติจาก​ ดร.ประเสริฐ​ จั่นแก้ว​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ เป็นประธานพิธีเปิดประชุมและบรรยายพิเศษ​ เรื่องแบบอย่างแนวปฏิบัติที่ดี​ การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ​ ร่วมกับวิทยากรได้แก่​ 1.นายสุทัศน์​ วาลุกา​ ผอ.โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก1​ เรื่อง​ แนวทางการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นในโรงเรียน… 2.นายสมศักดิ์​ คำแสน​ ผอ.โรงเรียนบ้านแม่เทิน​ เรื่อง​ แนวทางการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียน… 3.พระใบฎีกาอนันต์​ นันทสาโร เรื่องบทบาทและแนวทางพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน​… 4.นายสาธิต​ มากมี​ ผอ.โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)​ เรื่อง​ บทบาทด้านบริหารและแนวทางในการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธในโรงเรียน​……… และมีผู้ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการส่งเสริมแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ​ Active​ Learning​ โดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้​ พูดคุย​ ปรึกษาปัญหา​ อุปสรรค​ และแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในส่วนที่เกี่ยวข้อง​ ได้แก่​ นางศุกลรัตน์​ มิ่งสมร​ ผอ.กลุ่มมนิเทศ​ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา… นางรัชนี​ หาญพัฒนนิยม​ หัวหน้าการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา​ และ​ นางสาวพิมลภัทร​ เกตุแก้ว​ ศึกษานิเทศก์​ ผู้รับผิดชอบโครงการ​ ณ​ ห้องประชุมศรีสำโรง​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2….