สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ดร.พันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ​ รอง​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์​ นิเทศติดตามการดำเนินโครงการเสริมสร้างทักษะ พื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ และการมีงานทำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตัน​ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยเป็นกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ร่วมวิชาชีพของโรงเรียนบ้านซ่าน, โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง และ โรงเรียนบ้านวังพิกุล​ อำเภอศรีสำโรง… (ศน.ศุภจิต…. ภาพ/มณีวรรณ… ข่าว)