ดร.ประเสริฐ​  จั่นแก้ว​  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)​ สุโขทัย​ เขต​ 2​ พร้อมด้วยคณะ​ รอง​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2,​ศึกษานิเทศก์​ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักเรียน​ กรรมการ​ แบะผู้มีส่วรเกีายวข้องในการสอบ​ O-NET​ ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ได้ดำเนินการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียน​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​ โดยให้เป็นไปแบบตามความสมัครใจของนักเรียน​ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย​ เขต​ 2​ มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่​ 6​ สมัครเข้าทดสอบคิดเป็นร้อยละ​ 81.07  และระดับมัธยมศึกษาปีที่​ 3​ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา​ คิดเป็นร้อยละ​ 65.82  แม้จะเป็นการสอบในช่วงท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019​(COVID-19) แต่กระบวนการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันทดสอบทางการศึกษา​ (สทศ.)​ เพื่อให้ได้ผลที่ตรงตามมาตรฐานและตรงตามความรู้นักเรียนอย่างแท้จริงและเชื่อถือได้​ ระหว่างวันที่​ 13-14​ มีนาคม​ 2564​ ณ​ สนามสอบโรงเรียนในสังกัดทั้ง​ 5​ อำเภอ​ 31​ สนามสอบ​ พบว่าการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยไม่พบความผิดปกติ​ หรือปัญหาใดๆ​ ทั้งสิ้น…… (เครือข่ายประชาสัมพันธ์​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2…ภาพ/ข่าว)