ลงพื้นที่สำรวจจัดทำแผนผังรวม​ (Master Plan)​ โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง

คณะศึกษานิเทศก์​ และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน​ นำโดย​ นางสุพิฌา เมฆไหว​ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน​ ลงพื้นที่สำรวจจัดทำแผนผังรวม​ (Master​ Plan)​ ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย​ และ​ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย​ ณ​ โรงเรียนบ้านโป่งตีนตั่ง​ อ.ศรีสัชนาลัย เมื่อวันที่​ 4​ ก.พ.2564