กิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการลูกเสือ​ ประจำวันพุธที่​ 26​ ก.พ.2563

กิจกรรมการเรียนการสอน​ โดยใช้กระบวนการลูกเสือ​ ยุวกาชาด​ มาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชา​ ของโรงเรียนในสังกัด​ ประจำวันพุธที่​ 26​ ก.พ.2563……. (เครือข่ายประชาสัมพันธ์ประจำโรงเรียน…. ภาพ/มณีวรรณ…. ข่าว)