ศูนย์อนามัยที่​ 2​ พิษณุโลก​ ติดตามความพร้อมก่อนเปิดเรียน​ โรงเรียนรอบรู้สุขภาพ​ สังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริ

Read more

ศูนย์อนามัยที่​ 2​ พิษณุโลก​ มอบชุดสาธิตสร้างความรอบรู้การดูแลตนเองของเด็กวัยเรียนวัยรุ่น​ ในสถานศึกษา

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริ

Read more