สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

กิจกรรมโรงเรียน

sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามการยกระดับการอ่านออกเขียนได้

วันที่ 27 มิถุนายน 2

Read More