สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

จะปริ้นใบเสียภาษีต้องเข้าที่หน้าไหนคะ

กระดาน ถาม-ตอบจะปริ้นใบเสียภาษีต้องเข้าที่หน้าไหนคะ
1 Answers
saranyu ทีมงาน answered 2 ปี ago

สำหรับข้าราชการและบุคลากร สามารถพิมพ์ใบรับรองการหักภาษี ได้จากระบบ e-money ของสำนักงานฯ

เว็บไซต์ http://e-money.sukhothai2.go.th

ในหัวข้อ “ใบรับรองหักภาษี”
แล้วเลือกโหลดไฟล์ pdf ปีที่ต้องการ