สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

การประชุม MOE COVID

กระดาน ถาม-ตอบการประชุม MOE COVID

ที่เขตประชุม ชี้แจงระบบ  MOE COVID  เข้าห้องประชุมไม่ได้ ต้องทำอย่างไร

1 Answers
saranyu ทีมงาน answered 3 ปี ago

ในเวลา 15.00 น. จะเปิดห้องการประชุมให้อีกครั้งนึงครับ