สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เขตพื้นที่การศึกษา
sliderกิจกรรม สพป.

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เขตพื้นที่การศึกษา

ประชุม พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2567 และประชุม PLC
sliderกิจกรรม สพป.

ประชุม พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2567 และประชุม PLC

รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567
show sharesliderกิจกรรม สพป.

รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2567

ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ
sliderกิจกรรม สพป.

ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ ปี 2567
sliderกิจกรรม สพป.กิจกรรมโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือฯ ปี 2567

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่ (ITA Online)
sliderกิจกรรม สพป.

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่ (ITA Online)<< ดูข่าวทั้งหมด >>