สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2561

สรุป ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 จากระบบ Data Management Center 2018 : DMC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ที่อำเภอจำนวนสถานศึกษาจำนวนนักเรียนจำนวนห้องเรียนจำนวนครู
ประถมศึกษาขยายโอกาส(ม.ต้น)ก่อนประถมประถมมัธยมต้นรวมก่อนประถมประถมมัธยมต้นรวม
1ศรีสัชนาลัย59131,2794,9179757,17114536740552438
2ศรีสำโรง3779543,7253194,9988624721354335
3สวรรคโลก2995861,7523662,7046517126262227
4ศรีนคร1424881,5451372,170411016148127
5ทุ่งเสลี่ยม2568522,5302973,6796017018248226
รวม164374,15914,4692,09420,7223971,0561111,5641,353