สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ผู้บริหารโรงเรียน

อำเภอศรีสัชนาลัย

อำเภอสวรรคโลก

อำเภอทุ่งเสลี่ยม

อำเภอศรีสำโรง และอำเภอศรีนคร