ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

ที่อำเภอจำนวนสถานศึกษาจำนวนนักเรียนจำนวนห้องเรียนจำนวนครู
ประถมศึกษาขยายโอกาส(ม.ต้น)ก่อนประถมประถมมัธยมต้นรวมก่อนประถมประถมมัธยมต้นรวม
1ศรีสัชนาลัย        60            13     1,199    5,082     937     7,218       118      378          39       535470
2ศรีสำโรง        38             7       941   3,969      341     5,251        77      252          21       350349
3สวรรคโลก        31            10       635    1,964     376    2,975        62      192          27        281243
4ศรีนคร        14             2        411    1,536      145    2,092         31       99           6        136133
5ทุ่งเสลี่ยม        25             6       864    2,489      310    3,663        55      168          18        241239
 รวม       168            38    4,050  15,040   2,109   21,199       343    1,089         111     1,543         1,434