สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2560

สรุป ข้อมูล 10 มิถุนายน 2560 จากระบบ Data Management Center 2017 : DMC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ที่อำเภอจำนวนสถานศึกษาจำนวนนักเรียนจำนวนห้องเรียนจำนวนครู
ประถมศึกษาขยายโอกาส(ม.ต้น)ก่อนประถมประถมมัธยมต้นรวมก่อนประถมประถมมัธยมต้นรวม
1ศรีสัชนาลัย60131,2904,9849617,23514137039550470
2ศรีสำโรง3871,0083,8633475,2189024921360349
3สวรรคโลก31106831,8253882,8966718027274243
4ศรีนคร1424721,5531482,173401006146133
5ทุ่งเสลี่ยม2568692,5163363,7216016718245239
รวม168384,32214,7412,18021,2433981,0661111,5751,434