บรรจุครูผู้ช่วยใหม่

สพป.สุโขทัย เขต 2 ดำเนินการบรรจุครูผู้ช่วยใหม่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 ราย คือ

1.นายปิยวัฒน์ สีดาหัวดี ร.ร.บ้านโป่งตีนตั่ง

2.นางสาวอัฉรารัตน์ สุขใสดี ร.ร.บ้าบห้วยโป้