การจัดทำทะเบียนประวัติและ ก.ค.ศ.16 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดทำทะเบียนประวัติและ ก.ค […]

กัลยานิษฐ์ นิลประสิทธิ์

กรกฎาคม 12, 2019

ประเมินครูผู้ช่วยอย่างเข้ม

สพป.สุโขทัย เขต2 โดยคณะกรรมการออกติดตามและประเมินครูผู้ […]

กัลยานิษฐ์ นิลประสิทธิ์

มิถุนายน 11, 2019