กิจกรรม 5 ส.

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 กลุ่มบริหารงานบุคคลทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและกิจกรรม 5 ส.