งดเรียก HD!! YouTube ปรับปรุงใหม่ล่าสุดให้ 720P ว่าเป็นความละเอียดระดับมาตรฐานทั่วไป

หลายปีที่ผ่านมาได้มีการจัดให้ความละเอียดระดับ 720p อยู่ในมาตราฐานที่เรียกว่า HD (High-Definition) ซึ่งปัจจุบันทาง Youtube ได้ออกมาปรับเปลี่ยนให้ปุ่ม HD ดังกล่าวหายไป หมายความว่าสำหรับ Youtube แล้ว 720p จะเป็นเพียงความละเอียดในระดับ SD หรือ Standard Definition เท่านั้น… 

ํํ720p Not HD anymore

ในปัจจุบันความละเอียดระดับ Full HD, 2K และ 4K กำลังเริ่มเป็นที่นิยมและแพร่หลายอย่างมาก รวมไปถึงคุณสมบัติของกล้องวีดีโอและกล้องมือถือต่างๆก็เริ่มรองรับการถ่ายภาพวีดีโอสูงกันถึงในระดับ 4K แล้ว ดังนั้นความละเอียดของวีดีโอเก่าๆอย่างที่เราทราบกันดี เช่น 144p 240p 360p และ 480p ก็จะจัดอยู่ในความละเอียดที่เรียกกันติดปากว่า SD หรือ Standard Definition รวมไปถึงในอนาคตอันใกล้ก็เริ่มมีแววว่า 720p ก็อาจจะเริ่มถูกลดบทบาทความสำคัญลงให้กลายเป็นเพียงความละเอียดระดับมาตราฐานเท่านั้น และยังรวมไปถึงจะไม่ได้ยศหรือชื่อเรียกอย่าง HD (High-Definition) แล้ว โดยข่าวดังกล่าวเป็นเพียงการถอดยศชื่อเรียกเท่านั้น ไม่ได้ลดความละเอียดการรับชมวีดีโอของผู้ใช้งานแบบเราๆลงไปแต่อย่างใด 

แหล่งที่มา : https://www.advice.co.th/news-review/3005