Author: อำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการการจัดกีฬาสานสัมพันธ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ประจำปี พ.ศ.2567

นายดำเนิน ฝั้นถา รอง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแลความสงบและความปลอดภัยสถานที่ราชการจังหวัดสุโขทัย

ดร.วรรณที ศรีโนนยาง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

ดร.วรรณที ศรีโนนยาง

Read More