สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ให้การต้อนรับการเข้าเยี่ยมเยือนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก

ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว

Read more

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 71 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566

ดร.ประเสริฐ จั่นแก้ว

Read more