การอบรมพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา เครือข่ายโรงเรียนศรีนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566

Read more

อบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20 ธันวาคม 25

Read more