อบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20 ธันวาคม 25

Read more

ประชุม PLC เตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาค

Read more

ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more