ประชุม PLC เตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4

เมื่อวันที่ 21 มิถุน

Read more

ประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 7 มิถุนา

Read more

อบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20 ธันวาคม 25

Read more

ประชุม PLC เตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาค

Read more