อบรมโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้สำหรับข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 20 ธันวาคม 25

Read more

ประชุม PLC เตรียมความพร้อมการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างความรู้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาค

Read more

ประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาทางไกลDLTV ทดแทน ปี 57 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 25

Read more