ติดต่อเรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110

โทร. 055-641702 โทรสาร. 055-641297

E-Mail : admin@sukhothai2.go.th

WEBSITE : www.sukhothai2.go.th

แผนที่