“RUN FOR KIDS” วิ่งเพื่อน้อง สุโขทัย เขต 2 ทำได้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

Read more

โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”

วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” ณ วัดเชิงผา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

Read more