โครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา”

วันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2562 จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” ณ วัดเชิงผา อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย

Read more