กีฬาเครือข่ายโรงเรียนยมนาวิถี ระหว่่างวันที่ 4-6 กันยายน  2562ณ.โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ฯ