นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เครือข่ายแก่งสารจิตร

ภาพ : คณะผูบริหาร/ครู เครือข่ายแก่งสารจิตร ข่าว : อัมพวัน จันทรี

สัปดาห์ที่ 1-2 วันที่ 18-29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เครือข่ายแก่งสารจิตร ทางโรงเรียนได้ให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อตรวจสอบความพร้อมด้านอุปกรณ์การรับชมและความพร้อมด้านเวลาของผู้ปกครอง โดยจัดทำแฟ้นงาน แบบฝึกฟัดให้กับนักเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยทดลองเรียนทางไกลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน พ.ศ.2563 และกำหนดให้ส่งใบงานทุกวันศุกร์พร้อมกับรับใบงานใหม่ รวมถึงได้กำหนดให้ทุกชั้นเรียนได้จัดตั้งกลุ่มสื่อสารผ่านระบบไลน์,เฟซบุ๊ก ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง