อบรมเชิงปฏิบัติการ​การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์สำหรับโรงเรียนคุณภาพ​ประจำตำบล

วันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา​ประถมศึกษา​สุโขทัย ​เขต​ 2​ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ​การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์สำหรับโรงเรียนคุณภาพ​ประจำตำบล ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)​