นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียนของสถานศึกษา เครือข่ายแก่งสารจิตร

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมวันเปิดเรียนของสถานศึกษา โดยติดตามความพร้อมด้านการบริหาร ความพร้อมด้านงานวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ความพร้อมด้านผู้เรียน และความพร้อมในการเตรียมการเรื่องอาหารกลางวัน การดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี

ข่าว : อัมพวัน จันทรี ภาพ : ผู้บริหารและคณะครูเครื่อข่ายโรงเรียนแก่งสารจิตร