รางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย............ผลการแข่งขันกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของทีมตัวแทนนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา รวมทั้งหมด

          รางวัลเหรียญทอง               จำนวน  6   เหรียญ

          รางวัลเหรียญเงิน                จำนวน  1   เหรียญ

          รางวัลเหรียญทองแดง          จำนวน  2   เหรียญ

                รวมทั้งสิ้น                    ขำยงย  9  เหรียญ

โดยทีมตัวแทนจาก 1.โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)  2.โรงเรียนบ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์)  3.โรงเรียนบ้านแม่ทุเลา  4.โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   5.โรงเรียนวัดปากน้ำ   6.โรงเรียนมิตรภาพที่ 38   7.โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล)  8.โรงเรียนบ้านหนองแหน  ..........(เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน....ภาพ/มณีวรรณ....ข่าว)