Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

รอง ผอ.สพป.สท.2

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2
เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

พฤษภาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 3

เมื่อวานนี้ 337

สัปดาห์นี้ 1166

เดือนนี้ 5754

รวมทั้งหมด 559834

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หมายเลขติดต่อกลุ่มงาน

 

เด็กดีโรงเรียนบ้านโซกม่วง........เด็กชายเดชาธร  มัสการ  และ  เด็กชายณัฐวุฒิ  ไสยางค์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโซกม่วง  อำเภอทุ่งเสลี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ทำความดี โดยเก็บเงินทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองโว้ง จำนวน 1,000 บาท  ในงานพิธีมอบทุนพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2 ของกองทุนการศึกษาเด็กพิการ  ยากจน ด้อยโอกาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย นำไปให้ครู และส่งมอบคืนให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโว้ง เพื่อเข้าบัญชีของเด็กนักเรียนเจ้าของทุนต่อไป ขอขอบคุณผู้ปกครอง ชุมชน ครูประจำชั้น ครูผู้สอน ผู้บริหารโรงเรียน ที่ได้อบรมให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคมเช่นนี้........(เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านโซกม่วง....ภาพ/มณีวรรณ....ข่าว)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297