Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

นายเปรม คำวัฒนา
ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

รอง ผอ.สพป.สท.2

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2
เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline

 

 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

มิถุนายน 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 6

เมื่อวานนี้ 390

สัปดาห์นี้ 785

เดือนนี้ 5182

รวมทั้งหมด 458587

มี 27 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เบอร์ติดต่อกลุ่มงาน สพป.สุโขทัย เขต 2

กลุ่มอำนวยการ

Tel : 055 - 641702

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Tel : 055 - 644175

กลุ่มนโยบายและแผน

Tel : 055 - 644176

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Tel : 055 - 644177

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Tel : 055 - 644178

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Tel : 055 - 644179

กลุ่มงานวินัยและนิติกร

Tel : 055 - 644150

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Tel : 055 - 643205

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Tel : 055 - 643206

พัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1 ......เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานดำเนินการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย.....(มณีวรรณ...ภาพ/ข่าว)

แห่เทียนพรรษา....โรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดยคณะผู้บริหารและข้าราชการครู นำนักเรียนในสังกัดร่วมทำบุญแห่เทียนจำนำพรรษา และนำไปถวายวัดในท้องถิ่นชุมชน เนื่องในวันเข้าพรรษา เป็นการปลูกฝังให้เด็กนักเรียนรู้จักการทำบุญเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธไม่ให้สูญหายไป.....(เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน...ภาพ/มณีวรรณ...ข่าว)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To Be Number One..... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรมนักเรียนแกนนำ To  Be  Number  One ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน เป็นการสนองนโยบาย สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน โดยได้จัดกิจกรรมประกวดการรายงานผลการดำเนินงาน To Be Number One ของโรงเรียนที่ผ่านมา และ กิจกรรม To Be Number One Dancercise โดยมีโรงเรียนส่งเข้าแข่งขันกิจกรรมละ 3 ทีม ได้รับเกียรติจาก  นายสัมพันธ์  จิตรธร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรม และ นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้พบปะและให้โอวาทแก่นักเรียนแกนนำ ณ สพป.สุโขทัย เขต 2.....(มณีวรรณ...ภาพ/ข่าว)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297