การขับเคลื่อนจุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา รุ่นที่3.........เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอทุ่งเสลี่ยม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย.....(เครือข่ายประชาสัมพันธ์....ภาพ/ข่าว)