Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

รอง ผอ.สพป.สท.2

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2
เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

เมษายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 64

เมื่อวานนี้ 339

สัปดาห์นี้ 1039

เดือนนี้ 5857

รวมทั้งหมด 552566

มี 71 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

หมายเลขติดต่อกลุ่มงาน

 

บริษัทโตโยต้าสุโขทัย จำกัด มอบเงินบริจาคเข้ากองทุนการศึกษา.............ตัวแทนบริษัทโตโยต้าสุโขทัย จำกัด มอบเงินบริจาคจากยอดขายรถยนต์โตโยต้า 1 คัน/500 บาท  ซึ่งยอดจำหน่ายรถจำนวน 17 คัน  เป็นเงิน  8500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เข้ากองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ประธานกองทุนฯ เป็นตัวแทนรับมอบ และมอบ นางสาวปราณี  เพ็งจันทา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อนำเข้าบัญชียอดกองทุนฯ ต่อไป สพป.สุโขทัย เขต 2 ขอขอบพระคุณบริษัทโตโยต้าสุโขทัย จำกัด เป็นอย่างสูง  ในการมอบโอกาสให้กับเด็กยากจน เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา และเด็กที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก ด้อยโอกาสทางการศึกษาในสังกัด มา ณ โอกาสนี้........(มณีวรรณ....ภาพ/ข่าว)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297