ร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ.........เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม คณะบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย ดร.ศุกลรัตน์  มิ่งสมร  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำคณะร่วมงานการแถลงข่าว และร่วมจับสลากการจัดลำดับที่ในการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด จังหวัดพะเยา.......(มณีวรรณ....ภา่พ/ข่าว)