ประชุมกรรมการ NT รุ่น 2 ........นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2540 ระดับสนามสอบ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2......(มณีวรรณ...ภาพ/ข่าว)