ทำบุญสำนักงาน และทอดผ้าป่า.....เมื่อวันอังคารที่ 9 สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมทั้งพิธีทอดผ้าป่าการศึกษาของกองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ซึ่งได้รับการร่วมทำบุญจากสถานศึกษาในสังกัด และประชาชนทั่วไป  ณ สพป.สุโขทัย เขต 2.......(มณีวรรณ/ธันยาพร...ภาพ/มณีวรรณ....ข่าว)