Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

รอง ผอ.สพป.สท.2

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2
เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

พฤษภาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 3

เมื่อวานนี้ 337

สัปดาห์นี้ 1166

เดือนนี้ 5754

รวมทั้งหมด 559834

มี 28 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หมายเลขติดต่อกลุ่มงาน

 

ผอ.พบเพื่อนครู  เดือนตุลาคม  2561

                  ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ คงเป็นช่วงเวลาของการปิดภาคเรียน และวันที่ 1 พ.ย.2561  ก็ต้องจัดการเรียนการสอนกันต่อไป                      ภารกิจที่ผมได้ออกนิเทศ เยี่ยมเยียน พี่ เพื่อน น้อง ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.2561 (วันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 1) จนถึงวันที่ 8 ต.ค.2561 ผมได้ลงพื้นที่ไปนิเทศ เยี่ยมเยียน ได้ครบ 164 โรงเรียนแล้ว และในภาคเรียนที่ 2 ก็จะออกไปนิเทศ เยี่ยมเยียนเหมือนเดิม... 

                  จากการออกนิเทศ เยี่ยมเยียนโรงเรียนที่ผ่านมา ผมได้พบเห็นและสังเกตุสิ่งต่าง ๆ ที่ท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน                 ได้ร่วมกันในการนำจุดเน้น 3 ด้าน 10 ข้อ ของสำนักงานเขตพื้นที่ไปปฏิบัติ และเกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีแก่ตัวเด็กนักเรียน ลูกหลานของเรา            ทุกโรงเรียน ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ทุกท่านเป็นอย่างมากด้วย  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีบางสิ่งอย่างที่พวกเราต้องช่วยกัน และร่วมมือพัฒนากันต่อไป เช่น ยังมีลูกหลานเรา โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ป.1 บางคนยังอ่านไม่ได้ บางคนยังอ่านไม่คล่อง การบวก การลบ หรือการคิดเลข ยังไม่เป็นที่น่าพอใจของเขตพื้นที่ จึงขอฝากเพื่อนครูโดยเฉพาะ ป.1 ช่วยเมตตาและสงสารเขาเหล่านั้น ช่วยสอนซ่อมเสริม ดูแล เอาใจใส่เป็นพิเศษด้วยนะครับ นึกเสียว่าทำบุญกับเด็ก ลูกหลานของเรา และฝากให้คุณครูอนุบาลทุกชั้นช่วยฝึกเรื่องการพูดออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยเน้นการ        ออกเสียง สำเนียง ให้เหมือนกับเจ้าของภาษาให้มากที่สุด ให้ฝึกบ่อย ๆ มาก ๆ ผมคิดว่าเขาน่าจะพูดได้ และเราหวังว่าในอีก 6-7 ปีข้างหน้า           เด็กอนุบาลรุ่นนี้ และรุ่นต่อ ๆ ไป จะพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าพวกเรา จึงฝากคุณครูอนุบาลทุกท่านด้วยนะครับ...

                  ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่เรามีกิจกรรมที่สำคัญใหญ่ ๆ 2 กิจกรรม คือ                                                                            1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 27 พ.ย.2561 -               2 ธ.ค.2561 โดยมีประเภทกีฬามากมาย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และในปีนี้ที่พิเศษคือ มีการจัดกิจกรรมกีฬาให้กับ        เด็กพิการเรียนร่วมให้ได้มีโอกาสแสดงทักษะ ความสามารถด้านนี้ด้วย                                                                                                                      2. กิจกรรมมหกรรมความสามารถด้านศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ระดับภาคเหนือที่จังหวัดพะเยา           ระหว่างวันที่ 20-23 ธ.ค.2561 ขณะนี้เรามีโรงเรียนต่าง ๆ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ที่จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันครบทุกประเภทแล้ว                  จึงขอฝากให้ท่านผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูที่รับผิดชอบ โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ ช่วยกรุณาฝึกฝน ฝึกซ้อม อย่างเต็มตามศักยภาพด้วย         ทั้งนี้จะไม่เน้นเรื่องผลการ แพ้-ชนะ ขอแค่เพียงให้เด็กได้มีโอกาสได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่ก็พอใจแล้ว...

                   ขอขอบคุณท่านผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ อัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน และ นักการภารโรง ทุกท่าน ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความขยัน อดทน เสียสละ เพื่อแผ่นดินบ้านเกิดเรา....

          .......พบกันใหม่ในภาคเรียนที่ 2...ขอบคุณครับ......

                                   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297