Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

รอง ผอ.สพป.สท.2

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2
เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

มีนาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 158

เมื่อวานนี้ 395

สัปดาห์นี้ 1518

เดือนนี้ 5938

รวมทั้งหมด 544166

มี 118 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หมายเลขติดต่อกลุ่มงาน

 

ผอ.เขต พบเพื่อนครู

          สัปดาห์นี้ขอบอกกล่าวเล่าการทำงาน การทำหน้าที่แม่พิมพ์ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คนหนึ่ง ของโรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอศรีสัชนาลัย ท่านชื่อ  คุณครูทองสุข  เนียนเฮียน ครูชำนาญการพิเศษ

          ผมไปเยี่ยมท่านที่โรงเรียน ตอนก่อนปิดภาคเรียนที่แล้ว (ประมาณเดือนกุมภาพันธ์  2561) และเมื่อวันที่ 16 ส.ค.2561 ก็มีโอกาสไปเยี่ยมท่านอีก  ผมได้ข้อคิดแนวทางการทำงานจากท่าน คุณครูทองสุข  เนียนเฮียน  ในการจัดการเรียนการการสอน เด็ก ป.1 อย่างมาก และถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนครู ถ้าจะลองนำแนวทางนี้ไปประยุกต์ใช้กับการสอนของตนเองบ้างคงจะไม่เสียหายอะไร ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

คุณครูทองสุข  ท่านมีแนวคิดและกระบวนการทำงานของท่านที่เกิดจากประสบการณ์ตรง พอสรุปได้ดังนี้

                    

  1. คุณลักษณะของครู                                                                                                                                                         

  มีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ตนทำ ตระหนักอยู่เสมอว่า  ใจเขา ใจเรา  "เราเป็นครูที่ดีหรือยัง  เราสอนลูกเขาเต็มที่ หรือเปล่า"  สอนนักเรียน เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้

  1. วิธีการรูปแบบ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน

       -มีการทบทวนพยัญชนะ  ก - ฮ ให้นักเรียนจำและเขียนให้ได้ก่อนรู้เรื่องสระ การประสมการเขียนคำต่าง ๆ ต้องฝึกเขียนให้มี "หัว" ของพยัญชนะที่มีหัวทุกตัว ตัวตรงพยัญชนะ  สระและวรรณยุกต์ ต้องใส่ให้ถูกต้อง ไม่ควรทบทวนฐานความรู้เดิมเรื่องพยัญชนะ ก - ฮ  ภาษาอังกฤษ A – Z เน้นความแตกต่างของพยัญชนะที่รูปคล้ายกัน  ฎ  ฏ  ณ  ฌ  ค  ด  ศ  บ  ป  พ  ฟ เป็นต้น

       -ชมเชยทุกครั้งที่นักเรียนอ่าน เขียน ได้ถูกต้อง  นักเรียนย่อมมีความภูมิใจที่เป็นคนเก่งของครูและเพื่อน ๆ

       -เขียนซ้ำ ๆ นักเรียนจะได้จำได้ 

       -ตรวจงานนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน ต้องบอกนักเรียนทุกครั้งเมื่อนักเรียนทำผิด โดยครูต้องแนะนำวิธีการแก้ไขแล้วทำให้ถูกต้อง

       -เน้นความรับผิดชอบและความเป็นระเบียบ เช่น เขียนวันที่เสร็จต้องขีดเส้นปิด ทำงานเสร็จต้องขีดเส้นปิดทุก

       -การใส่เครื่องหมายต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และตรงกัน เช่น เครื่องหมาย + - = 

       -ขณะที่นักเรียนอ่าน เขียน ครูต้องเดินไปรอบ ๆ เพื่อดูแลนักเรียนให้ทั่วถึง เมื่อสั่งงานเด็กเสร็จทุกครั้ง ครูไม่ควรนั่งอยู่ที่โต๊ะครู

       -การสอนต้องสอดแทรกมุขตลกบ้าง ถ้านักเรียนเริ่มเครียดหรือเริ่มขาดสมาธิ ควรสอดแทรกเกมของ BBL เสริมบ้าง 

       -มีการบูรณาการไปกับวิชาอื่น ๆ อยู่เสมอ

  1. การจัดบรรยากาศในชั้นเรียน การจัดที่นั่ง การจัดหาอุปกรณ์สื่อต่าง ๆ

       -จัดห้องเรียนให้สะอาด สะดวก เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

       -มีมุมสื่อให้นักเรียน

      -มุมหนังสือนิทานต่าง ๆ 

      -มีโทรทัศน์ เครื่องรับสัญญาณ คอมพิวเตอร์ เครื่องปรินเตอร์ สายต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงพร้อมระบบ Wifi ต่อระบบคอมพิวเตอร์กับโทรทัศน์ สาย HDMI ที่นั่งให้นักเรียนที่เรียนเก่งนั่งกับนักเรียนที่เรียนอ่อน ต้องคอยสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปนั่งกับคนอื่นบ้างเพื่อให้นักเรียนไม่เครียด

       -ปลูกฝังความเป็นระเบียบการทำงานใน "สมุด"                                                                                                                       -แบ่งหน้าที่ให้นักเรียนรับผิดชอบในชั้นเรียน กวาด ถู ทิ้งขยะ จัดเรียงหนังสือ และรับผิดชอบของใช้ส่วนตัว

  1. การวัดผลประเมินผล การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

       -ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน เพื่อเก็บข้อมูลนักเรียน

       -วัดผลประเมินผล โดยใช้ตัวชี้วัดแต่ละวิชา

       -สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่เรียนอ่อน

       -ก่อนกลับบ้านครูจะให้การบ้านทุกวัน

  1. สิ่งที่ผู้อำนวยการโรงเรียนต้องช่วยเหลือและให้ความสะดวกแก่ครู / ปัญหาอุปสรรค

       -ผู้อำนวยการโรงเรียนให้ความสำคัญเรื่องวิชาการ ให้ขวัญและกำลังใจครูและนักเรียน

       -อาคารสถานที่สะอาดร่มรื่น บรรยากาศเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

       -ลดภาระงานที่ไม่ใช่งานการสอน เช่น ธุรการ พัสดุ  การเงิน ฯลฯ ให้ครูมีเวลาสอนเต็มเวลา

       -สนับสนุน จัดหาสื่อการเรียนการสอน ระบบอินเตอร์เน็ตที่มี Wifi ความเร็วสูง

       -จัดระบบ PLC

  1. ความร่วมมือ การประสานงานกับผู้ปกครองในการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากจน เรียนอ่อน ปัญหาทางครอบครัว

       -จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

       -นักเรียนรายใดมีปัญหา หรือเรียนอ่อน ครูประสานผู้ปกครองเพื่อพูดคุยถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข ใช้ระบบ PLC โดยให้นักเรียนที่เรียนเก่งนั่งคู่กับเด็กนักเรียนที่เรียนอ่อน

       -แก้ไขปัญหานักเรียนยากจน และมีสภาพปัญหาทางครอบครัว ข้อมูลจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยจัดมอบทุนการศึกษาในวันแม่แห่งชาติ

  1. ผลสะท้อนหรือผลลัพธ์ที่ได้จากผู้ปกครอง

      -ผู้ปกครองมีความพึงพอใจเมื่อลูกหลานอ่านหนังสือได้ เช่น การอ่านป้ายข้างทางระหว่างเดินทาง หนังสือจากถุงขนม ป้ายร้านอาหาร รายการอาหาร เป็นต้น

      -พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความภูมิใจ เมื่อบุตรหลานสามารถอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

--------------------------------------------------------------

 

        

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297