Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

รอง ผอ.สพป.สท.2

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2
เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

พฤษภาคม 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 4

เมื่อวานนี้ 337

สัปดาห์นี้ 1167

เดือนนี้ 5755

รวมทั้งหมด 559835

มี 22 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หมายเลขติดต่อกลุ่มงาน

 

ปีการศึกษา 2561  เป็นปีแห่งการนิเทศภายใน

           จากผลการดำเนินงานของเขตพื้นที่และโรงเรียน  167 โรงเรียน ได้ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของเรา เพื่อมุ่งหวังให้เขาเป็น "เด็กดี และ เด็กเก่ง" ผลการสอบ  O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3  ผล NT ชั้น ป.3  พี่  เพื่อน  น้อง  ทั้งท่านผู้บริหารโรงเรียน คณะครูทุกท่านได้ทราบและรู้ถึงสภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไปดีแล้ว

           ในปีการศึกษา 2561 นี้ (16 พ.ค.2561 - 31 มี.ค.2562) สพป.สุโขทัย เขต 2  ได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการนิเทศภายในของผู้อำนวยการโรงเรียน , คณะศึกษานิเทศก์ , ก.ต.ป.น. และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน โดยในวันที่ 1-2 มิ.ย.2561 นี้ จะมีการประชุมปฏิบัติการของผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะศึกษานิเทศก์  เพื่อร่วมด้วยช่วยกันกำหนดรูปแบบ  วิธีการ ขั้นตอน เครื่องมือวัดผล ประเมินผล ของการนิเทศภายใน ให้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน และ คณะศึกษานิเทศก์ ไปใช้ประกอบการนิเทศครู  นักเรียน ในโรงเรียนต่าง ๆ ตลอดจนการสรุปผล  รายงานผล  วิเคราะห์ข้อดี  จุดเด่น  ข้อด้อย  จุดพัฒนา  เป็นระยะ ๆ ตลอดปีการศึกษา 2561

           สพป.สุโขทัย เขต 2  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของเราในปีการศึกษานี้จะบรรลุเป้าหมาย และเกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน พร้อมทั้งเกิดพลังในการปฏิบัติหน้าที่ของทุกฝ่าย ตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่, โรงเรียน และ ห้องเรียน เพราะเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือ ห้องเรียน(ลูกหลานเราทุกคน)

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297