Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

รอง ผอ.สพป.สท.2

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2
เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

กรกฎาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 57

เมื่อวานนี้ 201

สัปดาห์นี้ 2104

เดือนนี้ 7031

รวมทั้งหมด 468808

มี 43 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เบอร์ติดต่อกลุ่มงาน สพป.สุโขทัย เขต 2

กลุ่มอำนวยการ

Tel : 055 - 641702

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Tel : 055 - 644175

กลุ่มนโยบายและแผน

Tel : 055 - 644176

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Tel : 055 - 644177

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Tel : 055 - 644178

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Tel : 055 - 644179

กลุ่มงานวินัยและนิติกร

Tel : 055 - 644150

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Tel : 055 - 643205

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Tel : 055 - 643206

          16  พฤษภาคม 2561  วันเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2561 และเป็นวันเริ่มต้นการร่วมพลัง กาย ใจ สติปัญญา ความเสียสละ ความขยัน อดทน ของพี่ เพื่อน น้อง ผู้บริหารสถานศึกษา และครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน เพื่อร่วมจัดการเรียนรู้ให้แก่บุตรหลานของชาว สพป.สุโขทัย เขต 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 24,000 คน เพื่อมุ่งหวังให้ลูกหลานเหล่านั้นเป็นคนดี เป็นคนเก่ง ตามที่เราและประเทศชาติต้องการ

           ผมในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานของทุกท่าน เราเป็นครอบครัวเดียวกัน ต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่การงานนั้นสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ และในปีการศึกษา 2561 เขตพื้นที่ร่วมกับ ก.ต.ป.น. ได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายในการทำงานของพวกเรา ดังนี้

                 จึงขอความร่วมมือ  ร่วมใจ  ร่วมทำ  ตามจุดเน้นดังกล่าว ตั้งแต่  16 พฤษภาคม 2561  จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2561  เราจะร่วมกันทำบนพื้นฐานของ

"ความขยัน  อดทน  รักเมตตา และ สามัคคี"

ขอบคุณครับ

 

เปรม  คำวัฒนา

ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2

พฤษภาคม  2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297