Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

รอง ผอ.สพป.สท.2

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2
เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

กุมภาพันธ์ 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 32

เมื่อวานนี้ 317

สัปดาห์นี้ 349

เดือนนี้ 4923

รวมทั้งหมด 535573

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หมายเลขติดต่อกลุ่มงาน

 

          16  พฤษภาคม 2561  วันเปิดภาคเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2561 และเป็นวันเริ่มต้นการร่วมพลัง กาย ใจ สติปัญญา ความเสียสละ ความขยัน อดทน ของพี่ เพื่อน น้อง ผู้บริหารสถานศึกษา และครู บุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน เพื่อร่วมจัดการเรียนรู้ให้แก่บุตรหลานของชาว สพป.สุโขทัย เขต 2 จำนวนไม่น้อยกว่า 24,000 คน เพื่อมุ่งหวังให้ลูกหลานเหล่านั้นเป็นคนดี เป็นคนเก่ง ตามที่เราและประเทศชาติต้องการ

           ผมในฐานะผู้นำและผู้ร่วมงานของทุกท่าน เราเป็นครอบครัวเดียวกัน ต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่การงานนั้นสำเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ และในปีการศึกษา 2561 เขตพื้นที่ร่วมกับ ก.ต.ป.น. ได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายในการทำงานของพวกเรา ดังนี้

                 จึงขอความร่วมมือ  ร่วมใจ  ร่วมทำ  ตามจุดเน้นดังกล่าว ตั้งแต่  16 พฤษภาคม 2561  จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2561  เราจะร่วมกันทำบนพื้นฐานของ

"ความขยัน  อดทน  รักเมตตา และ สามัคคี"

ขอบคุณครับ

 

เปรม  คำวัฒนา

ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2

พฤษภาคม  2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297