Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

นายเปรม คำวัฒนา
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สท.2

รอง ผอ.สพป.สท.2

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2

เข้าสู่ระบบ

เครือข่ายโรงเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline

UTQ+

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

กันยายน 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 438

เมื่อวานนี้ 436

สัปดาห์นี้ 874

เดือนนี้ 9928

รวมทั้งหมด 375493

มี 29 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เบอร์ติดต่อกลุ่มงาน สพป.สุโขทัย เขต 2

กลุ่มอำนวยการ

Tel : 055 - 641702

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Tel : 055 - 644175

กลุ่มนโยบายและแผน

Tel : 055 - 644176

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Tel : 055 - 644177

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Tel : 055 - 644178

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Tel : 055 - 644179

กลุ่มงานวินัยและนิติกร

Tel : 055 - 644150

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Tel : 055 - 643205

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Tel : 055 - 643206

 

ระบบกลุ่มโรงเรียน คลิ๊กที่นี่...


กลุ่มบริหารงานบุคคล

...ประกาศคณะกรรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การรับรายงานตัวเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2560 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         คลิ๊กที่นี่...


...แจ้งเตือนการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย จากอิทธิพลพายุดีเปรสชั้น "ทกซูรี่" ทำให้เกิดฝนตกหนักและทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมสูงขึ้นฉับพลัน จึงขอให้โรงเรียนเฝ้าระวังเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หากโรงเรียนใดน้ำท่วมและได้รับความเสียหายให้รายงาน สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยด่วน 055-641702 


กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

...ด่วนที่สุด แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อ รายงานข้อมูลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ตามหนังสือที่ ศธ 01459/3560 รายละเอียดในการกรอกข้อมูลตามหนังสือที่ ศธ 01459/3560 ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ (รายชื่อโรงเรียน คลิ๊กที่นี่... )  

กลุ่มที่ 1 โรงเรียนที่มีนักเรียนมากกว่า 120 คนขึ้นไป    คลิ๊กที่นี่...

กลุ่มที่ 2 โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ          คลิ๊กที่นี่...

...ขอความร่วมมือ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์การศึกษา คลิ๊กที่นี่...


แจ้งข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนา Training OBEC ทุกท่าน

.. ให้ข้าราชการครูในสังกัดทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมพัฒนาฯ หลังจากเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าระบบเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่ท่านได้เข้ารับการอบรมนั้น ทุกครั้ง โดยด่วน..!!
ในเว็บไซต์  http://training.obec.go.th/


 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next

รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ

วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:19

รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ

รางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ.....นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 รับโล่ทองคำ และเกียรติบัตร รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระดับ...

อ่านต่อ...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:36

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน..... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา  2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนแต่ละกิจกรรมเข้าแข่งขันในระดับภา...

อ่านต่อ...

ประเมินลูกจ้างประจำ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:86

ประเมินลูกจ้างประจำ

ประเมินลูกจ้างประจำ.......สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประเมินผลงานการขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำในสังกัด ซึ่งมีลูกจ้างประจำยื่นความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน จำนวน 1 ราย และขอปรับระดับชั้นงาน จ...

อ่านต่อ...

สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:71

สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

ติดตามผลการดำเนินงาน.........คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโดย  นางอรทัย  มูลคำ  ได้มาติดตามการพัฒนาการบริหารจัดการศึก...

อ่านต่อ...

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานทูบีนัมเบอวัน

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:92

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานทูบีนัมเบอวัน

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน ทูบีนัมเบอวัน.....สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ดำเนินโครงการอบรมการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE  NUMBER  ONE  ระ...

อ่านต่อ...

รับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:55

รับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...... สพป.นครราชสีมา  เขต 1  นำโดย  นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบ...

อ่านต่อ...

ติดตามผลการดำเนินงาน

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:58

ติดตามผลการดำเนินงาน

ติดตามผลการดำเนินงาน.......ผอ.ผ่องศรี  พรรณราย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมคณะ  ได้มาติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือระดับเข...

อ่านต่อ...

พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:155

พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์

พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์........ สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จัดอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับข้าราชการครู...

อ่านต่อ...

การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:103

การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์

การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ โดย google form.... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมบุคลากร เรื่อง แบบฟอร์มลงทะเบียนการอบรมการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ โดยใช้ google  from โดยวิทยากร  นางสาวสุดารัตน์  เดชะปรากรม  เจ้าหน้าที่ค...

อ่านต่อ...

อบรมพนักงานขับรถรับ-ส่ง นักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:87

อบรมพนักงานขับรถรับ-ส่ง นักเรียน

อบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน......สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมพนักงานขับรถรับ-ส่ง นักเรียน และ ครูผู้ควบคุมดูแลรับรับ-ส่ง นักเรียน ในสังกัด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก และ สำนักงานขนส่งอำเภอสวรรค...

อ่านต่อ...

สัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:102

สัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

สัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย......สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดงานสัปดาห์  เทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ.  ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งอนาคต โดยนักเรียนระปฐมวัย และครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังก...

อ่านต่อ...

ขับเคลื่อนการประกันภายใน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:126

ขับเคลื่อนการประกันภายใน

ขับเคลื่อนคุณภาพประกันภายใน......สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ ปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานการประ...

อ่านต่อ...

ขับเคลื่อนคุณภาพการประกันภายใน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:103

ขับเคลื่อนคุณภาพการประกันภายใน

ขับเคลื่อนคุณภาพประกันภายใน......สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ ปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานการประ...

อ่านต่อ...

พัฒนาทักษะครูพละ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:97

พัฒนาทักษะครูพละ

พัฒนาครูพละ........ สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบ้ติการเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อให้ครูพล ครูผู้ฝึกสอนกีฬา และครูผู้มีใจรักด้านกีฬา ของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ทักษะ เทคนิค ด้านการสอน และคว...

อ่านต่อ...

พัฒนากระบวนการเรียนรู้

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:75

พัฒนากระบวนการเรียนรู้

พัฒนากระบวนการเรียนรู้.......สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้กับข้าราชการครูผู้สอนสาระภาษาไทยในสังกัด ตามความสมัครใจ โดยได้รับเ...

อ่านต่อ...

รับการประเมินเชิงประจักษ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:94

รับการประเมินเชิงประจักษ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รับการประเมินเชิงประจักษ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  -  สพป.สุโขทัย เขต 2  และ ภาคีเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รับการติดตามเชิงประจักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 จาก สพฐ. โดย...

อ่านต่อ...

การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:99

การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา

การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา........สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน  ครูวิชาการ  และครูผู้สอนภาษาอังกฤ...

อ่านต่อ...

ประชุมชี้แจงสวัสดิการการเงิน

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:100

ประชุมชี้แจงสวัสดิการการเงิน

ประชุมชี้แจง  -  สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยเรื่องการเงิน และสวัสดิการต่าง ๆ เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ ให้กับข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2...

อ่านต่อ...

เสริมสร้างโอกาสทางเลือกในการศึกษาต่อ

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:106

เสริมสร้างโอกาสทางเลือกในการศึกษาต่อ

เสริมสร้างโอกาสทางเลือกในการศึกษาต่อ..... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในการหาทางเลือกในการศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ตามโครงการส่งเสริมโอกาสเด็กนักเรียนในการศึกษาต่อ และมีทักษะในการประกอบอาชี...

อ่านต่อ...

สร้างวินัยและจิตสำนึก

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:81

สร้างวินัยและจิตสำนึก

สร้างวินัยและจิตสำนึก.....สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมโครงการสร้างวินัยและจิตสำนึกในการกำจัดขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ ให้กับลูกจ้างประจำของโรงเรียนในสังกัด  โดยได้รับเกียรติจาก  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทนผู้อำนวย...

อ่านต่อ...

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:88

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC......  สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ด้วยกระบวนการ PLC โดยใช้ศูนย์เครือข...

อ่านต่อ...

ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:89

ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ

ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ  .... สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนโยบายและแผน  ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ และผู้แทนภาคเอกชน เพื่อขุับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ณ โรงแรมแสงสินธุ์  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย ...

อ่านต่อ...

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:105

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก...... สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2......(มณีวรรณ...ภาพ/ข่าว) ...

อ่านต่อ...

ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 | ศรัณยู ยุบล | Hits:128

ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก

... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดย นายวิรัช พัฒนพิเชียรและกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จัดประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านตาลพร้า โรงเรียนบ้านกันผม สพป.นครราชสีมา เ...

อ่านต่อ...

ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:157

ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.......สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (NT/O-NET) ด้วยกระบวนการ PLC โดยใช้ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนและอำเภอเป็นฐาน ระยะที...

อ่านต่อ...

ปฏิบัติการเทคนิคคิดเลขเร็ว (เวทคณิต)

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:203

ปฏิบัติการเทคนิคคิดเลขเร็ว (เวทคณิต)

ปฏิบัติการเทคนิคคิดเลขเร็ว (เวทคณิต).....  สพป.สุโขทัย เขต 2  โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคคิดเลขเร็ว (เวทคณิต) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ให้กับครูผู้สอนสาระคณิตศา...

อ่านต่อ...

รับมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึงบอน

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:147

รับมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึงบอน

รับมอบอาคารอเนกประสงค์......ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์  ยกให้  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  เป็นตัวแทนรับมอบอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งทาง มูลนิธิเวสเทิร์นดิจิตอล ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 800,000.-บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  สร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเ...

อ่านต่อ...

ศึกษาดูงานการบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:163

ศึกษาดูงานการบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศึกษาดูงานการบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน.....สพป.สุโขทัย เขต 2  นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ในสังกัด ศึกษาดูงานการบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและการข...

อ่านต่อ...

คัดเลือกทีมตัวแทนกีฬา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ปี 13

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:128

คัดเลือกทีมตัวแทนกีฬา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ปี 13

คัดเลือกทีมตัวแทน กีฬา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา  ปี 13.......  สพป.สุโขทัย เขต 2  โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ดำเนินการคัดเลือกทีมกีฬานักเรียน โดยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า  วิ่ง 31 ขา ปี 13"  ระดับเขตพื้นที่...

อ่านต่อ...

เปิดค่ายทักษะชีวิต

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:120

เปิดค่ายทักษะชีวิต

เปิดค่ายทักษะชีวิต.....สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการเปิดค่ายทักษะชีวิต ตามโครงการจัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน  สำหรับเด็กนักเรียนตัวแทนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิต เห็น...

อ่านต่อ...

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผล...

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:130

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผล...

นายเปรม คำวัฒนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

อ่านต่อ...

รายงานผลการคุ้มครองนักเรียน

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:242

รายงานผลการคุ้มครองนักเรียน

รายงานผลการคุ้มครองนักเรียน.....สพป.สุโขทัย เขต 2 อบรมการรายงานผลการดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ให้กับข้าราชการครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานการเกิดเหตุ ทั้ง 4 เหตุ 4 กรณี ด้วยโปรแกรม Student  Prote...

อ่านต่อ...

กระบวนการ PLC ครั้งที่ 1/2560 สพป.สุโขทัย เขต 2

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:187

กระบวนการ PLC ครั้งที่ 1/2560 สพป.สุโขทัย เขต 2

นายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานประชุมรอง ผอ.สพป.สท. 2 และ ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่มงาน โดยให้เสนอปัญหา /สาเหตุของปัญหา ความต้องการและการหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันตามกระบวนการ PLC ครั้งที่ 1/2560 เพื่อนำ...

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมการอบรมเวทคณิต

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:208

ประชุมเตรียมการอบรมเวทคณิต

ประชุมเตรียมการอบรมเวทคณิต.....กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย ศน.ศิริพร  ใจทิม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมคณะวิทยากรเพื่อเตรียมการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ให้กับข้าราชการครูในสังกัด เพิ้...

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:173

ร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนขนาดเล็ก

ประชุมทางไกลโรงเรียนขนาดเล็ก......เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  และ นายวิรัช  พัฒนาพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมประชุมทางไกล "การสำรว...

อ่านต่อ...

พิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:230

พิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ทบทวนปฏิญาณตนและสวนสนาม........สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนก้าวหน้า จัดกิจกรรม "พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยได้รับเกียรติจาก  นายทรงวุฒิ  จำปาไชยศรี  ผู้ทรงคุณวุ...

อ่านต่อ...

ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:182

ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน.....เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ  นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการกาารรักนักเรียน ผู้บร...

อ่านต่อ...

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:192

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย......สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ได้รับเกียรติจาก นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนั...

อ่านต่อ...

องค์กรดีเด่นป้องกันยาเสพติด

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:141

องค์กรดีเด่นป้องกันยาเสพติด

องค์กรดีเด่นป้องกันยาเสพติด.....นางสาวปราณี  เพ็งจันทา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รับมอบเกียรติบัตรองค์กรที่มีผลการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น เนื่องในว...

อ่านต่อ...

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:179

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

นายเปรม คำวัฒนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Communi...

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560

วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:152

ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560

นายเปรม คำวัฒนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...

อ่านต่อ...

อบรมพัฒนาโรงเรียน ICU โดยกระบวนการ PLC

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:281

อบรมพัฒนาโรงเรียน ICU โดยกระบวนการ PLC

อบรมพัฒนาโรงเรียน ICU โดยกระบวนการ PLC...... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมพัฒนาโรงเรียน ICU โดยใช้กระบวนการ PLC โดยได้รับเกียรติจาก  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ซึ่งวิทยากรให้ความรู้ไ...

อ่านต่อ...

อบรมโครงการทูบีนัมเบอวัน

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:222

อบรมโครงการทูบีนัมเบอวัน

อบรม To Be Number One .........สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรมนักเรียนแกนนำ To Be Number One ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน เป็นการสนองนโยบาย สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนก...

อ่านต่อ...

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นสอง

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:209

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นสอง

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นสอง.....สพป.สุโขทัย เขต 2  อบรมพัฒนาทักษะการสอนครูภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2  อำเภอสวรรคโลก  อำเภอศรีสำโรง  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  และ อำเภอศรีนคร  โดยได้รับเกียรติจาก  นายเปรม  คำวัฒนา  ร...

อ่านต่อ...

แข่งขันทักษะภาษาไทย

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:251

แข่งขันทักษะภาษาไทย

แข่งขันทักษะภาษาไทย...... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ...

อ่านต่อ...

พัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่าน

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:203

พัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่าน

พัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่าน... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่านตามแนวทาง PISA โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย.2560 โดยได้รับเกียรติ...

อ่านต่อ...

ตักบาตรทุกเดือน ประจำเดือนมิถุนายน

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:174

ตักบาตรทุกเดือน ประจำเดือนมิถุนายน

ตักบาตร เดือนมิถุนายน  2560...... เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันพระ สพป.สุโขทัย เขต 2  นำโดย  นายสัมพันธ์  จิตรธร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อนำสิ่...

อ่านต่อ...

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นแรก

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:258

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นแรก

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1.... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 อำเภอศรีสัชนาลัย...

อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่สอง

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:256

ประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่สอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่สอง......สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560  ให้กับผู้บริหารโรงเรียน และ ข้าราชการครู รุ่นที่ 2 อำเภอ...

อ่านต่อ...

สัมมนาครูเอกชน

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:176

สัมมนาครูเอกชน

สัมมนาครูเอกชน......เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เพื่อพัฒนาสู่ "มืออาชีพ" โดย  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการสั...

อ่านต่อ...

อบรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรุ่นแรก

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:223

อบรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรุ่นแรก

รุ่นแรก...วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยนางสุพิฌา เมฆไหว กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้คือ เพื่อพัฒนาการบริหารจัด...

อ่านต่อ...

อบรมทีม Roving Team เคลื่อนที่เร็ว

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:273

อบรมทีม Roving Team เคลื่อนที่เร็ว

ทีมเคลื่อนที่เร็ว...วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ดร.ศุกลรัตน์ มิ่งสมร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) ระดับเครือข่าย ณ ห้องประชุม2 โดยมีนายอกนิษ...

อ่านต่อ...

พิธีมอบสารานุกรมไทย เล่มที่ 40

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:329

พิธีมอบสารานุกรมไทย เล่มที่ 40

สารานุกรมไทยเล่ม40...วันอังคารที่ 23 พ.ค.2560 สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดพิธีมอบสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 40 ให้กับโรงเรี...

อ่านต่อ...

ระดมแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:248

ระดมแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันอังคารที่ 23 พ.ค. 2560 สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัด มาตรการและการประเมินผล จุดสำคัญการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านครูบุคลากรทางการศึกษา และด้านผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมาระดมคว...

อ่านต่อ...

ม.นเรศวร ติดตามกิจกรรม STEM สุโขทัย

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:200

ม.นเรศวร ติดตามกิจกรรม STEM สุโขทัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้สนับสนุนให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2559 ในโครงการวิจัย แผนงานวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูระดับการศึกษ...

อ่านต่อ...

การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC รุ่น 2

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:277

การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC รุ่น 2

กระบวนการ PLC 2 ...เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดการอบรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” Professional Learning Community (PLC) รุ่น 2 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสู่สถานศึกษา สังกัดอำเภอสวรรคโ...

อ่านต่อ...

ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:334

ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

ขับเคลื่อนกระบวนการ  PLC..... เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สู่สถานศึกษา ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน รุ่...

อ่านต่อ...

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:253

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน....... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18  พฤษภาคม 2560  นายสัมพันธ์  จิตรธร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  ออกตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด.....(มณีวรรณ....ภาพ/ข่าว)...

อ่านต่อ...

ตรวจสอบและติดตามโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยธรรมชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:215

ตรวจสอบและติดตามโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยธรรมชาติ

นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและติดตามโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านห้วยหยวก โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ โรงเรียนบ้านพระปรางค์ โ...

อ่านต่อ...

ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:278

ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด........ สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค.2560  โดยได้รับเกียรติจาก  นายวรนิติ์  มุตตารัช  รองผู้ว่าราชการจังหวัด...

อ่านต่อ...

 แบบฟอร์มการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) และโรงเรียนเครือข่าย
      [วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 99
 การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
      [วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 84
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560
      [วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 147
 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
      [วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 49
 แจ้งประชาสัมพันธ์ข้าราชการครู ที่ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย
      [วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 134
 การเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ งวดที่ 9 (มิถุนายน 2560)
      [วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 104

 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน
      [วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 202
 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2560
      [วันพุธ, 08 มีนาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 245
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.104/26 และซ่อมแซมรั้วโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาพง ครั้งที่ 2
      [วันพฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 380
 ประกวดสอบราคาอิเล็กทรอนิคส์ e-bidding งานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาพง
      [วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 269
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านบึงบอน
      [วันอังคาร, 06 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 287

 8 วิธีปรับโฉม “โรงเรียน” ใหม่ จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 398
 สพฐ.แจ้ง 5 ขั้นตอน"ซ้ำชั้น"โรงเรียนทั่วประเทศ ต้องอ่านด่วน!
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 377
 รัฐเผย3แนวทางจัดงานปีใหม่ 60 “ความสามัคคี - เชิดชูสถาบัน”
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 228
 แนววิธีประดับพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10
      [วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 509
 ขั้นตอนการกราบพระบรมศพ อย่างละเอียด และเส้นทางเดินเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
      [วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 350
 อาจารย์สุโขทัยกับภาพวาดลายเส้นพ่อหลวง
      [วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 292
 นิทรรศการ "เล่าเรื่องเมืองหนังสือโลก"
      [วันอาทิตย์, 10 สิงหาคม 2557 , เขียนโดย :: Admin] เข้าชม :: 1867
 ชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2
      [วันอาทิตย์, 10 สิงหาคม 2557 , เขียนโดย :: Admin] เข้าชม :: 1966

 การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบึงสวย ปีการศึกษา 2559
      [วันอังคาร, 12 กันยายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 42
 การนิเทศแบบพัฒนาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านของครูภาษาไทย
      [วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 142
 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่คุ
      [วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 177
 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
      [วันศุกร์, 18 มีนาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 1243

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297