Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

นายเปรม คำวัฒนา
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สท.2

รอง ผอ.สพป.สท.2

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2

เข้าสู่ระบบ

เครือข่ายโรงเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline

UTQ+

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

สิงหาคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 151

เมื่อวานนี้ 130

สัปดาห์นี้ 2064

เดือนนี้ 5873

รวมทั้งหมด 361683

มี 36 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เบอร์ติดต่อกลุ่มงาน สพป.สุโขทัย เขต 2

กลุ่มอำนวยการ

Tel : 055 - 641702

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Tel : 055 - 644175

กลุ่มนโยบายและแผน

Tel : 055 - 644176

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Tel : 055 - 644177

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Tel : 055 - 644178

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Tel : 055 - 644179

กลุ่มงานวินัยและนิติกร

Tel : 055 - 644150

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Tel : 055 - 643205

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Tel : 055 - 643206

 

ระบบกลุ่มโรงเรียน คลิ๊กที่นี่...


แจ้งการเข้าใช้งานระบบ Training OBEC ของผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บไซต์  http://training.obec.go.th/admin/

.... ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ Training OBEC ของผอ.โรงเรียน ....


 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next

รับการประเมินเชิงประจักษ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:14

รับการประเมินเชิงประจักษ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รับการประเมินเชิงประจักษ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  -  สพป.สุโขทัย เขต 2  และ ภาคีเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รับการติดตามเชิงประจักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 จาก สพฐ. โดย...

อ่านต่อ...

การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:24

การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา

การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา........สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน  ครูวิชาการ  และครูผู้สอนภาษาอังกฤ...

อ่านต่อ...

ประชุมชี้แจงสวัสดิการการเงิน

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:32

ประชุมชี้แจงสวัสดิการการเงิน

ประชุมชี้แจง  -  สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยเรื่องการเงิน และสวัสดิการต่าง ๆ เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ ให้กับข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2...

อ่านต่อ...

เสริมสร้างโอกาสทางเลือกในการศึกษาต่อ

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:40

เสริมสร้างโอกาสทางเลือกในการศึกษาต่อ

เสริมสร้างโอกาสทางเลือกในการศึกษาต่อ..... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในการหาทางเลือกในการศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ตามโครงการส่งเสริมโอกาสเด็กนักเรียนในการศึกษาต่อ และมีทักษะในการประกอบอาชี...

อ่านต่อ...

สร้างวินัยและจิตสำนึก

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:27

สร้างวินัยและจิตสำนึก

สร้างวินัยและจิตสำนึก.....สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมโครงการสร้างวินัยและจิตสำนึกในการกำจัดขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ ให้กับลูกจ้างประจำของโรงเรียนในสังกัด  โดยได้รับเกียรติจาก  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทนผู้อำนวย...

อ่านต่อ...

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:29

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC......  สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ด้วยกระบวนการ PLC โดยใช้ศูนย์เครือข...

อ่านต่อ...

ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:41

ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ

ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ  .... สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนโยบายและแผน  ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ และผู้แทนภาคเอกชน เพื่อขุับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ณ โรงแรมแสงสินธุ์  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย ...

อ่านต่อ...

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:46

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก...... สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2......(มณีวรรณ...ภาพ/ข่าว) ...

อ่านต่อ...

ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 | ศรัณยู ยุบล | Hits:79

ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก

... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดย นายวิรัช พัฒนพิเชียรและกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จัดประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านตาลพร้า โรงเรียนบ้านกันผม สพป.นครราชสีมา เ...

อ่านต่อ...

ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:108

ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.......สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (NT/O-NET) ด้วยกระบวนการ PLC โดยใช้ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนและอำเภอเป็นฐาน ระยะที...

อ่านต่อ...

ปฏิบัติการเทคนิคคิดเลขเร็ว (เวทคณิต)

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:138

ปฏิบัติการเทคนิคคิดเลขเร็ว (เวทคณิต)

ปฏิบัติการเทคนิคคิดเลขเร็ว (เวทคณิต).....  สพป.สุโขทัย เขต 2  โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคคิดเลขเร็ว (เวทคณิต) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ให้กับครูผู้สอนสาระคณิตศา...

อ่านต่อ...

รับมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึงบอน

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:100

รับมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึงบอน

รับมอบอาคารอเนกประสงค์......ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์  ยกให้  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  เป็นตัวแทนรับมอบอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งทาง มูลนิธิเวสเทิร์นดิจิตอล ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 800,000.-บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  สร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเ...

อ่านต่อ...

ศึกษาดูงานการบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:116

ศึกษาดูงานการบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศึกษาดูงานการบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน.....สพป.สุโขทัย เขต 2  นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ในสังกัด ศึกษาดูงานการบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและการข...

อ่านต่อ...

คัดเลือกทีมตัวแทนกีฬา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ปี 13

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:80

คัดเลือกทีมตัวแทนกีฬา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ปี 13

คัดเลือกทีมตัวแทน กีฬา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา  ปี 13.......  สพป.สุโขทัย เขต 2  โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ดำเนินการคัดเลือกทีมกีฬานักเรียน โดยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า  วิ่ง 31 ขา ปี 13"  ระดับเขตพื้นที่...

อ่านต่อ...

เปิดค่ายทักษะชีวิต

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:73

เปิดค่ายทักษะชีวิต

เปิดค่ายทักษะชีวิต.....สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการเปิดค่ายทักษะชีวิต ตามโครงการจัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน  สำหรับเด็กนักเรียนตัวแทนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิต เห็น...

อ่านต่อ...

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผล...

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:86

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผล...

นายเปรม คำวัฒนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

อ่านต่อ...

รายงานผลการคุ้มครองนักเรียน

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:169

รายงานผลการคุ้มครองนักเรียน

รายงานผลการคุ้มครองนักเรียน.....สพป.สุโขทัย เขต 2 อบรมการรายงานผลการดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ให้กับข้าราชการครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานการเกิดเหตุ ทั้ง 4 เหตุ 4 กรณี ด้วยโปรแกรม Student  Prote...

อ่านต่อ...

กระบวนการ PLC ครั้งที่ 1/2560 สพป.สุโขทัย เขต 2

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:123

กระบวนการ PLC ครั้งที่ 1/2560 สพป.สุโขทัย เขต 2

นายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานประชุมรอง ผอ.สพป.สท. 2 และ ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่มงาน โดยให้เสนอปัญหา /สาเหตุของปัญหา ความต้องการและการหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันตามกระบวนการ PLC ครั้งที่ 1/2560 เพื่อนำ...

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมการอบรมเวทคณิต

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:157

ประชุมเตรียมการอบรมเวทคณิต

ประชุมเตรียมการอบรมเวทคณิต.....กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย ศน.ศิริพร  ใจทิม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมคณะวิทยากรเพื่อเตรียมการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ให้กับข้าราชการครูในสังกัด เพิ้...

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:118

ร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนขนาดเล็ก

ประชุมทางไกลโรงเรียนขนาดเล็ก......เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  และ นายวิรัช  พัฒนาพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมประชุมทางไกล "การสำรว...

อ่านต่อ...

พิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:182

พิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ทบทวนปฏิญาณตนและสวนสนาม........สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนก้าวหน้า จัดกิจกรรม "พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยได้รับเกียรติจาก  นายทรงวุฒิ  จำปาไชยศรี  ผู้ทรงคุณวุ...

อ่านต่อ...

ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:120

ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน.....เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ  นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการกาารรักนักเรียน ผู้บร...

อ่านต่อ...

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:146

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย......สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ได้รับเกียรติจาก นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนั...

อ่านต่อ...

องค์กรดีเด่นป้องกันยาเสพติด

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:98

องค์กรดีเด่นป้องกันยาเสพติด

องค์กรดีเด่นป้องกันยาเสพติด.....นางสาวปราณี  เพ็งจันทา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รับมอบเกียรติบัตรองค์กรที่มีผลการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น เนื่องในว...

อ่านต่อ...

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:122

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

นายเปรม คำวัฒนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Communi...

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560

วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:109

ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560

นายเปรม คำวัฒนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...

อ่านต่อ...

อบรมพัฒนาโรงเรียน ICU โดยกระบวนการ PLC

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:222

อบรมพัฒนาโรงเรียน ICU โดยกระบวนการ PLC

อบรมพัฒนาโรงเรียน ICU โดยกระบวนการ PLC...... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมพัฒนาโรงเรียน ICU โดยใช้กระบวนการ PLC โดยได้รับเกียรติจาก  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ซึ่งวิทยากรให้ความรู้ไ...

อ่านต่อ...

อบรมโครงการทูบีนัมเบอวัน

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:160

อบรมโครงการทูบีนัมเบอวัน

อบรม To Be Number One .........สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรมนักเรียนแกนนำ To Be Number One ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน เป็นการสนองนโยบาย สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนก...

อ่านต่อ...

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นสอง

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:162

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นสอง

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นสอง.....สพป.สุโขทัย เขต 2  อบรมพัฒนาทักษะการสอนครูภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2  อำเภอสวรรคโลก  อำเภอศรีสำโรง  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  และ อำเภอศรีนคร  โดยได้รับเกียรติจาก  นายเปรม  คำวัฒนา  ร...

อ่านต่อ...

แข่งขันทักษะภาษาไทย

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:212

แข่งขันทักษะภาษาไทย

แข่งขันทักษะภาษาไทย...... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ...

อ่านต่อ...

พัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่าน

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:162

พัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่าน

พัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่าน... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่านตามแนวทาง PISA โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย.2560 โดยได้รับเกียรติ...

อ่านต่อ...

ตักบาตรทุกเดือน ประจำเดือนมิถุนายน

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:134

ตักบาตรทุกเดือน ประจำเดือนมิถุนายน

ตักบาตร เดือนมิถุนายน  2560...... เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันพระ สพป.สุโขทัย เขต 2  นำโดย  นายสัมพันธ์  จิตรธร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อนำสิ่...

อ่านต่อ...

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นแรก

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:212

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นแรก

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1.... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 อำเภอศรีสัชนาลัย...

อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่สอง

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:204

ประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่สอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่สอง......สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560  ให้กับผู้บริหารโรงเรียน และ ข้าราชการครู รุ่นที่ 2 อำเภอ...

อ่านต่อ...

สัมมนาครูเอกชน

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:137

สัมมนาครูเอกชน

สัมมนาครูเอกชน......เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เพื่อพัฒนาสู่ "มืออาชีพ" โดย  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการสั...

อ่านต่อ...

อบรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรุ่นแรก

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:177

อบรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรุ่นแรก

รุ่นแรก...วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยนางสุพิฌา เมฆไหว กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้คือ เพื่อพัฒนาการบริหารจัด...

อ่านต่อ...

อบรมทีม Roving Team เคลื่อนที่เร็ว

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:211

อบรมทีม Roving Team เคลื่อนที่เร็ว

ทีมเคลื่อนที่เร็ว...วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ดร.ศุกลรัตน์ มิ่งสมร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) ระดับเครือข่าย ณ ห้องประชุม2 โดยมีนายอกนิษ...

อ่านต่อ...

พิธีมอบสารานุกรมไทย เล่มที่ 40

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:259

พิธีมอบสารานุกรมไทย เล่มที่ 40

สารานุกรมไทยเล่ม40...วันอังคารที่ 23 พ.ค.2560 สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดพิธีมอบสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 40 ให้กับโรงเรี...

อ่านต่อ...

ระดมแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:201

ระดมแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันอังคารที่ 23 พ.ค. 2560 สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัด มาตรการและการประเมินผล จุดสำคัญการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านครูบุคลากรทางการศึกษา และด้านผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมาระดมคว...

อ่านต่อ...

ม.นเรศวร ติดตามกิจกรรม STEM สุโขทัย

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:153

ม.นเรศวร ติดตามกิจกรรม STEM สุโขทัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้สนับสนุนให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2559 ในโครงการวิจัย แผนงานวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูระดับการศึกษ...

อ่านต่อ...

การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC รุ่น 2

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:202

การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC รุ่น 2

กระบวนการ PLC 2 ...เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2560 สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดการอบรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” Professional Learning Community (PLC) รุ่น 2 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนสู่สถานศึกษา สังกัดอำเภอสวรรคโ...

อ่านต่อ...

ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

วันเสาร์ ที่ 20 พฤษภาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:268

ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

ขับเคลื่อนกระบวนการ  PLC..... เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  เป็นประธานเปิดการอบรมขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สู่สถานศึกษา ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน รุ่...

อ่านต่อ...

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:213

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน

ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียน....... เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18  พฤษภาคม 2560  นายสัมพันธ์  จิตรธร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  ออกตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด.....(มณีวรรณ....ภาพ/ข่าว)...

อ่านต่อ...

ตรวจสอบและติดตามโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยธรรมชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:169

ตรวจสอบและติดตามโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยธรรมชาติ

นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและติดตามโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัยธรรมชาติ จำนวน 8 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านห้วยหยวก โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ โรงเรียนบ้านพระปรางค์ โ...

อ่านต่อ...

ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:225

ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด........ สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 12-14 พ.ค.2560  โดยได้รับเกียรติจาก  นายวรนิติ์  มุตตารัช  รองผู้ว่าราชการจังหวัด...

อ่านต่อ...

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:203

สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง 5 อำเภอ คือ ศรีสำโรง ศรีสัชนาลัย ศรีนคร ทุ่งเสลียม และสวรรคโลก โดยมีนายเปรม คำวัฒนา รอง ผอ.สพป.สท.2 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.สท.2 เป็นประธานเปิดการปร...

อ่านต่อ...

การสอบครูอัตราจ้างปฐมวัย

วันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:230

การสอบครูอัตราจ้างปฐมวัย

สอบครูจ้างปฐมวัยวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดการดำเนินงานสอบคัดเลือกอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ 2560 ณ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) โดยมีอัตราว่าง 4 ตำแหน่ง มีผู้มาสมัครจำนวน 140 คน ซึ...

อ่านต่อ...

ประชุมเพื่อพัฒนาการประเมินให้ยกระดับคุณภาพนักเรียน

วันจันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:221

ประชุมเพื่อพัฒนาการประเมินให้ยกระดับคุณภาพนักเรียน

พัฒนาการประเมิน...วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผอ.สพป.สท.2 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาด้านการประเมินเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 2 โดยม...

อ่านต่อ...

หลักสูตรท้องถิ่น "ระบำศรีสำโรง"

วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:386

หลักสูตรท้องถิ่น "ระบำศรีสำโรง"

อบรมต่อยอด...วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายเปรม คำวัฒนา รองผอ.สพป.สท.2 รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.สท.2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น “ระบำศรีสำโรง” ให้กับตัวแทนจากครูผู้สอนโรงเรียนในอำเภอศรีสำโรงทุกโรงเรียนทุกสังกัด เพื...

อ่านต่อ...

อบรมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:317

อบรมการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์

แก้ปัญหาคณิตวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 นายเปรม คำวัฒนา รองผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ โดยการวาดรูปบาร์โมเดล (Bar Model) รุ่นที่ 1 ให้กับ...

อ่านต่อ...

ดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันจันทร์ ที่ 24 เมษายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:210

ดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  -  คณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสังกัด  สพป.เพชรบุรี  เขต 2  นำโดย  นายสุรจิต  สุขกันตะ  รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2  เข้าศึกษาดูงานบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยมี  นายสัมพันธ์...

อ่านต่อ...

การพัฒนาเชิงปฏิบัติการครูป.1และ3

วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:297

การพัฒนาเชิงปฏิบัติการครูป.1และ3

กระบวนการ...วันที่20 เม.ย.2560 นายเปรม คำวัฒนา รองผอ.สพป.สท.2 รักษาการแทนฯ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย(อ่านเข้าใจ) รุ่นที่1 ให้กับครูผู้สอนระดับชั้นป.1 ทุกโรงเรียนในสังกัด ณห้องประชุม ว.เกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ซึ่ง...

อ่านต่อ...

ประชุมปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:282

ประชุมปฏิบัติการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประชุมเชิงปฎิบัติการครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ...วันที่18-19 เม.ย.2560 กลุ่มนิเทศฯสพป.สท.2 จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ"การพัฒนาเทคนิคผู้ช่วยสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้สำหรับ พี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนจัดการเรียนรวม" ได้รับเกียรติจากนายวิรัช  พั...

อ่านต่อ...

ประชุมปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา

วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:290

ประชุมปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา

ประชุมปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา.......นายเปรม   คำวัฒนา  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองเด็กพิการทางการศึกษา สำหรับข้าราชการครูในสังกัด  ณ  ห้องประชุม 2  สพป.สุโขทัย เขต 2.....(...

อ่านต่อ...

ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา

วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:315

ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา

ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา.........สพป.สุโขทัย เขต 2  ฝึกอบรมทบทวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยได้รับเกียรติจาก  นายสัมพันธ์  จิตรธร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในพิธีเ...

อ่านต่อ...

วางหรีดร่วมไว้อาลัยผอ.ธนาวุฒิ

วันพุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:310

วางหรีดร่วมไว้อาลัยผอ.ธนาวุฒิ

ร่วมแสดงความอาลัยวางหรีด...เมื่อวันจันทร์ที่27 มีนาคม 2560 นายเปรม คำวัฒนา รองผอ.สพป.สท.2 รักษาราชการแทน พร้อมคณะบุคลากร สพป.สท.2 นำพวงหรีดแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ ผอ.ธนาวุฒิ ประโคม ผอ.รร.วัดหนองโว้ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ณ วัดป่าข่อย โดยมีกำหนดสว...

อ่านต่อ...

วิ่ง 31 ขา สามัคคี

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:294

วิ่ง 31 ขา สามัคคี

สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปีที่ 12 ...... โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) ตัวแทนทีมนักกีฬาภาคเหนือ เข้าร่วมแข่งขันระดับ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในการแข่งขันกีฬาวิ่ง 31 ขา  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ บริษัท เอ.พี. ฮ...

อ่านต่อ...

สอบคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:309

สอบคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

สอบคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา......เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยวิธีสอบข้อเ...

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีเปิดอาคารธนาคารโรงเรียนบ้านสันหีบ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:259

ร่วมพิธีเปิดอาคารธนาคารโรงเรียนบ้านสันหีบ

ร่วมพิธีเปิดอาคารธนาคารโรงเรียนบ้านสันหีบ......นายวิรัช   พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย  เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวแสดงความยินดี ในงานพิธีเปิดอาคาร โรงเรียนธนาคารของโรงเรียนบ้านสันหีบ อ.ศรีสัชนาลัย  โดยประธานในพิธีเปิด คือ นายทวีรัสม์  พิทักษ์...

อ่านต่อ...

ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:508

ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน......สพป.สุโขทัย เขต 2 อบรมโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้ (ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน) ระยะที่ 2  ซึ่งวิทยากรโดย  นางสาวปราณี  เพ็งจันทา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นายศรัณยู  ยุบล ...

อ่านต่อ...

 แบบฟอร์มการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) และโรงเรียนเครือข่าย
      [วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 14
 การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์มายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
      [วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 11
 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2560
      [วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 34
 การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
      [วันศุกร์, 11 สิงหาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 9
 แจ้งประชาสัมพันธ์ข้าราชการครู ที่ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย
      [วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 88
 การเผยแพร่งบทดลองสู่สาธารณะ งวดที่ 9 (มิถุนายน 2560)
      [วันพฤหัสบดี, 06 กรกฎาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 56

 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน
      [วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 92
 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2560
      [วันพุธ, 08 มีนาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 198
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.104/26 และซ่อมแซมรั้วโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาพง ครั้งที่ 2
      [วันพฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 335
 ประกวดสอบราคาอิเล็กทรอนิคส์ e-bidding งานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาพง
      [วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 230
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านบึงบอน
      [วันอังคาร, 06 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 249

 8 วิธีปรับโฉม “โรงเรียน” ใหม่ จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 343
 สพฐ.แจ้ง 5 ขั้นตอน"ซ้ำชั้น"โรงเรียนทั่วประเทศ ต้องอ่านด่วน!
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 328
 รัฐเผย3แนวทางจัดงานปีใหม่ 60 “ความสามัคคี - เชิดชูสถาบัน”
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 187
 แนววิธีประดับพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10
      [วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 445
 ขั้นตอนการกราบพระบรมศพ อย่างละเอียด และเส้นทางเดินเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
      [วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 294
 อาจารย์สุโขทัยกับภาพวาดลายเส้นพ่อหลวง
      [วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 238
 นิทรรศการ "เล่าเรื่องเมืองหนังสือโลก"
      [วันอาทิตย์, 10 สิงหาคม 2557 , เขียนโดย :: Admin] เข้าชม :: 1826
 ชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ 2
      [วันอาทิตย์, 10 สิงหาคม 2557 , เขียนโดย :: Admin] เข้าชม :: 1916

 การนิเทศแบบพัฒนาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านของครูภาษาไทย
      [วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 86
 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่คุ
      [วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 124
 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
      [วันศุกร์, 18 มีนาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 1175
 ชุดกิจกรรมเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย
      [วันอังคาร, 23 กุมภาพันธ์ 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 988

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297