Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

นายเปรม คำวัฒนา
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สท.2

รอง ผอ.สพป.สท.2

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2

เข้าสู่ระบบ

เครือข่ายโรงเรียน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline

UTQ+

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

ตุลาคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 158

เมื่อวานนี้ 316

สัปดาห์นี้ 474

เดือนนี้ 4239

รวมทั้งหมด 381038

มี 43 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

เบอร์ติดต่อกลุ่มงาน สพป.สุโขทัย เขต 2

กลุ่มอำนวยการ

Tel : 055 - 641702

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Tel : 055 - 644175

กลุ่มนโยบายและแผน

Tel : 055 - 644176

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Tel : 055 - 644177

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Tel : 055 - 644178

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Tel : 055 - 644179

กลุ่มงานวินัยและนิติกร

Tel : 055 - 644150

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Tel : 055 - 643205

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Tel : 055 - 643206


กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

...แจ้งโรงเรียนบ้านสารจิตรและโรงเรียนบ้านเขาทอง ให้มารับ ปพ. ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วน 


กลุ่มนโยบายและแผน

...ด่วนที่สุด.!!! ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่รายงานข้อมูลหรือรายงานยังไม่ครบทั้ง 5 ส่วน

ตามโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในเว็บไซต์ http://e-budget.jobobec.in.th 

ให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 24.00 น. 

...รายชื่อโรงเรียน...


กลุ่มตรวจสอบภายใน

...แจ้งอ้างถึงหนังสือ สพป.สุโขทัย เขต 2 ที่ ศธ.04159/3983 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560 โรงเรียนใดที่ยังไม่ได้จัดส่งแบบรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ สถานศึกษา การจัดหาประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ของโรงเรียนและเงินที่โรงเรียนได้รับอุดหนุนจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานส่งเขตพื้นที่่ให้ครบทุกแบบ (แบบที่ 1- แบบที่ 6) ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เพื่อสรุปในภาพรวมของเขตพื้นที่ ส่ง สพฐ. ต่อไป (หมายเหตุ : แบบรายงานใดที่ไม่มีรายการให้ใช้เครื่องหมาย-พร้อมให้ลงข้อมูลผู้รายงานให้ครบด้วย) 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

...แจ้งที่อยู่เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 (สำหรับโรงเรียนที่มีเว็บไซต์ของทางโรงเรียนที่จัดทำขึ้นมาเอง) เพื่อนำมาเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2         คลิ๊กที่นี่...


กลุ่มบริหารงานบุคคล

...ประกาศการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ   คลิ๊กที่นี่...


กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

...ขอความร่วมมือ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์การศึกษา คลิ๊กที่นี่...


แจ้งข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรมพัฒนา Training OBEC ทุกท่าน

.. ให้ข้าราชการครูในสังกัดทุกท่านที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมพัฒนาฯ หลังจากเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าระบบเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่ท่านได้เข้ารับการอบรมนั้น ทุกครั้ง โดยด่วน..!!
ในเว็บไซต์  http://training.obec.go.th/


 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Prev Next

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล

วันจันทร์ ที่ 16 ตุลาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:17

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล........เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560  คณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย  นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  และ  นายสัมพันธ์  จิตรธร  รอง  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1...

อ่านต่อ...

ตักบาตรประจำเดือน

วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:31

ตักบาตรประจำเดือน

ตักบาตร 9 ต.ค.60......สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ร่วมกับ ชมรมจิตอาสา สพป.สุโขทัย เขต 2 และ บุคลากรในสังกัด ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เครื่องอุปโภค บริโภค ...

อ่านต่อ...

ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:87

ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน

ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน......นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่าย เครือข่ายโรงเรียนนาขุนไกร ณ โรงเรียนบ้านวังพิกุล อำเภอศ...

อ่านต่อ...

รายงานตัวบรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น

วันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:153

รายงานตัวบรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น

รายงานตัวบรรจุครูพัฒนาท้องถิ่น.......นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 ราย เข้ารายงานตัวเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื...

อ่านต่อ...

ปัจฉิมนิเทศก่อนวัยเกษียณ

วันพุธ ที่ 27 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:190

ปัจฉิมนิเทศก่อนวัยเกษียณ

ปัจฉิมนิเทศก่อนวัยเกษียณ.....สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศก่อนวัยเกษียณ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ลูกจ้างประจำ ในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2560  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีของวิชาชีพครู ข้าราชการครู...

อ่านต่อ...

รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ

วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:77

รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ

รางวัลยอดเยี่ยม ระดับประเทศ.....นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 รับโล่ทองคำ และเกียรติบัตร รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 ประเภทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ระดับ...

อ่านต่อ...

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

วันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:113

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน..... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา  2560 เพื่อคัดเลือกตัวแทนแต่ละกิจกรรมเข้าแข่งขันในระดับภา...

อ่านต่อ...

ประเมินลูกจ้างประจำ

วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:138

ประเมินลูกจ้างประจำ

ประเมินลูกจ้างประจำ.......สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการประเมินผลงานการขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างประจำในสังกัด ซึ่งมีลูกจ้างประจำยื่นความประสงค์ขอปรับเปลี่ยนสายงาน(ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงาน จำนวน 1 ราย และขอปรับระดับชั้นงาน จ...

อ่านต่อ...

สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:99

สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

ติดตามผลการดำเนินงาน.........คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโดย  นางอรทัย  มูลคำ  ได้มาติดตามการพัฒนาการบริหารจัดการศึก...

อ่านต่อ...

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานทูบีนัมเบอวัน

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:119

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานทูบีนัมเบอวัน

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน ทูบีนัมเบอวัน.....สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ดำเนินโครงการอบรมการจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE  NUMBER  ONE  ระ...

อ่านต่อ...

รับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:75

รับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน...... สพป.นครราชสีมา  เขต 1  นำโดย  นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระบ...

อ่านต่อ...

ติดตามผลการดำเนินงาน

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:75

ติดตามผลการดำเนินงาน

ติดตามผลการดำเนินงาน.......ผอ.ผ่องศรี  พรรณราย  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พร้อมคณะ  ได้มาติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนารูปแบบการบูรณาการความร่วมมือระดับเข...

อ่านต่อ...

พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์

วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:174

พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์

พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์........ สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  จัดอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับข้าราชการครู...

อ่านต่อ...

การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์

วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:124

การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์

การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ โดย google form.... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมบุคลากร เรื่อง แบบฟอร์มลงทะเบียนการอบรมการสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ โดยใช้ google  from โดยวิทยากร  นางสาวสุดารัตน์  เดชะปรากรม  เจ้าหน้าที่ค...

อ่านต่อ...

อบรมพนักงานขับรถรับ-ส่ง นักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:102

อบรมพนักงานขับรถรับ-ส่ง นักเรียน

อบรมพนักงานขับรถรับส่งนักเรียน......สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมพนักงานขับรถรับ-ส่ง นักเรียน และ ครูผู้ควบคุมดูแลรับรับ-ส่ง นักเรียน ในสังกัด ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรสวรรคโลก และ สำนักงานขนส่งอำเภอสวรรค...

อ่านต่อ...

สัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:118

สัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

สัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย......สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดงานสัปดาห์  เทศกาลวันวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ.  ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งอนาคต โดยนักเรียนระปฐมวัย และครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังก...

อ่านต่อ...

ขับเคลื่อนการประกันภายใน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:141

ขับเคลื่อนการประกันภายใน

ขับเคลื่อนคุณภาพประกันภายใน......สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ ปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานการประ...

อ่านต่อ...

ขับเคลื่อนคุณภาพการประกันภายใน

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:120

ขับเคลื่อนคุณภาพการประกันภายใน

ขับเคลื่อนคุณภาพประกันภายใน......สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวใหม่ ปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบงานการประ...

อ่านต่อ...

พัฒนาทักษะครูพละ

วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:115

พัฒนาทักษะครูพละ

พัฒนาครูพละ........ สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบ้ติการเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อให้ครูพล ครูผู้ฝึกสอนกีฬา และครูผู้มีใจรักด้านกีฬา ของโรงเรียนในสังกัดมีความรู้ ทักษะ เทคนิค ด้านการสอน และคว...

อ่านต่อ...

พัฒนากระบวนการเรียนรู้

วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:88

พัฒนากระบวนการเรียนรู้

พัฒนากระบวนการเรียนรู้.......สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้กับข้าราชการครูผู้สอนสาระภาษาไทยในสังกัด ตามความสมัครใจ โดยได้รับเ...

อ่านต่อ...

รับการประเมินเชิงประจักษ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:110

รับการประเมินเชิงประจักษ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รับการประเมินเชิงประจักษ์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  -  สพป.สุโขทัย เขต 2  และ ภาคีเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน รับการติดตามเชิงประจักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2560 จาก สพฐ. โดย...

อ่านต่อ...

การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:119

การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา

การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษา........สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมการบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน  ครูวิชาการ  และครูผู้สอนภาษาอังกฤ...

อ่านต่อ...

ประชุมชี้แจงสวัสดิการการเงิน

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:117

ประชุมชี้แจงสวัสดิการการเงิน

ประชุมชี้แจง  -  สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ว่าด้วยเรื่องการเงิน และสวัสดิการต่าง ๆ เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ ให้กับข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2...

อ่านต่อ...

เสริมสร้างโอกาสทางเลือกในการศึกษาต่อ

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:121

เสริมสร้างโอกาสทางเลือกในการศึกษาต่อ

เสริมสร้างโอกาสทางเลือกในการศึกษาต่อ..... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในการหาทางเลือกในการศึกษาต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ตามโครงการส่งเสริมโอกาสเด็กนักเรียนในการศึกษาต่อ และมีทักษะในการประกอบอาชี...

อ่านต่อ...

สร้างวินัยและจิตสำนึก

วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:95

สร้างวินัยและจิตสำนึก

สร้างวินัยและจิตสำนึก.....สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ประชุมโครงการสร้างวินัยและจิตสำนึกในการกำจัดขยะ น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ ให้กับลูกจ้างประจำของโรงเรียนในสังกัด  โดยได้รับเกียรติจาก  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทนผู้อำนวย...

อ่านต่อ...

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:104

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษา ด้วยกระบวนการ PLC......  สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ด้วยกระบวนการ PLC โดยใช้ศูนย์เครือข...

อ่านต่อ...

ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:104

ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ

ขับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ  .... สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนโยบายและแผน  ประชุมสัมมนาคณะกรรมการ และผู้แทนภาคเอกชน เพื่อขุับเคลื่อนโรงเรียนประชารัฐ ณ โรงแรมแสงสินธุ์  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย ...

อ่านต่อ...

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:117

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

พัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก...... สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างศักยภาพโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2......(มณีวรรณ...ภาพ/ข่าว) ...

อ่านต่อ...

ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก

วันเสาร์ ที่ 12 สิงหาคม 2560 | ศรัณยู ยุบล | Hits:145

ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก

... สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดย นายวิรัช พัฒนพิเชียรและกลุ่มนโยบายและแผน จัดประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จัดประชุมสัมมนา และศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านตาลพร้า โรงเรียนบ้านกันผม สพป.นครราชสีมา เ...

อ่านต่อ...

ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:172

ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน.......สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (NT/O-NET) ด้วยกระบวนการ PLC โดยใช้ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนและอำเภอเป็นฐาน ระยะที...

อ่านต่อ...

ปฏิบัติการเทคนิคคิดเลขเร็ว (เวทคณิต)

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:226

ปฏิบัติการเทคนิคคิดเลขเร็ว (เวทคณิต)

ปฏิบัติการเทคนิคคิดเลขเร็ว (เวทคณิต).....  สพป.สุโขทัย เขต 2  โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคคิดเลขเร็ว (เวทคณิต) ตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  ให้กับครูผู้สอนสาระคณิตศา...

อ่านต่อ...

รับมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึงบอน

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:168

รับมอบอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านบึงบอน

รับมอบอาคารอเนกประสงค์......ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์  ยกให้  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  เป็นตัวแทนรับมอบอาคารอเนกประสงค์ ซึ่งทาง มูลนิธิเวสเทิร์นดิจิตอล ได้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวน 800,000.-บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  สร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเ...

อ่านต่อ...

ศึกษาดูงานการบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:176

ศึกษาดูงานการบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ศึกษาดูงานการบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน.....สพป.สุโขทัย เขต 2  นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ในสังกัด ศึกษาดูงานการบริหารงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและการข...

อ่านต่อ...

คัดเลือกทีมตัวแทนกีฬา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ปี 13

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:141

คัดเลือกทีมตัวแทนกีฬา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ปี 13

คัดเลือกทีมตัวแทน กีฬา สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา  ปี 13.......  สพป.สุโขทัย เขต 2  โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ดำเนินการคัดเลือกทีมกีฬานักเรียน โดยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า  วิ่ง 31 ขา ปี 13"  ระดับเขตพื้นที่...

อ่านต่อ...

เปิดค่ายทักษะชีวิต

วันอาทิตย์ ที่ 23 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:134

เปิดค่ายทักษะชีวิต

เปิดค่ายทักษะชีวิต.....สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการเปิดค่ายทักษะชีวิต ตามโครงการจัดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน  สำหรับเด็กนักเรียนตัวแทนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะชีวิต เห็น...

อ่านต่อ...

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผล...

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2560 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:144

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผล...

นายเปรม คำวัฒนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารและการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

อ่านต่อ...

รายงานผลการคุ้มครองนักเรียน

วันอังคาร ที่ 11 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:266

รายงานผลการคุ้มครองนักเรียน

รายงานผลการคุ้มครองนักเรียน.....สพป.สุโขทัย เขต 2 อบรมการรายงานผลการดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ให้กับข้าราชการครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด การรายงานการเกิดเหตุ ทั้ง 4 เหตุ 4 กรณี ด้วยโปรแกรม Student  Prote...

อ่านต่อ...

กระบวนการ PLC ครั้งที่ 1/2560 สพป.สุโขทัย เขต 2

วันพฤหัสบดี ที่ 6 กรกฎาคม 2560 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:207

กระบวนการ PLC ครั้งที่ 1/2560 สพป.สุโขทัย เขต 2

นายเปรม คำวัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานประชุมรอง ผอ.สพป.สท. 2 และ ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่มงาน โดยให้เสนอปัญหา /สาเหตุของปัญหา ความต้องการและการหาแนวทางแก้ไข ร่วมกันตามกระบวนการ PLC ครั้งที่ 1/2560 เพื่อนำ...

อ่านต่อ...

ประชุมเตรียมการอบรมเวทคณิต

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:226

ประชุมเตรียมการอบรมเวทคณิต

ประชุมเตรียมการอบรมเวทคณิต.....กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย ศน.ศิริพร  ใจทิม  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประชุมคณะวิทยากรเพื่อเตรียมการฝึกอบรมเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) ให้กับข้าราชการครูในสังกัด เพิ้...

อ่านต่อ...

ร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนขนาดเล็ก

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:185

ร่วมประชุมทางไกลโรงเรียนขนาดเล็ก

ประชุมทางไกลโรงเรียนขนาดเล็ก......เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  และ นายวิรัช  พัฒนาพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโรงเรียนขนาดเล็ก ร่วมประชุมทางไกล "การสำรว...

อ่านต่อ...

พิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:244

พิธีวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ทบทวนปฏิญาณตนและสวนสนาม........สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนก้าวหน้า จัดกิจกรรม "พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  โดยได้รับเกียรติจาก  นายทรงวุฒิ  จำปาไชยศรี  ผู้ทรงคุณวุ...

อ่านต่อ...

ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

วันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:198

ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน

ระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน.....เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ  นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมร่วมกับ คณะกรรมการกาารรักนักเรียน ผู้บร...

อ่านต่อ...

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:208

อบรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย......สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย  ได้รับเกียรติจาก นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนั...

อ่านต่อ...

องค์กรดีเด่นป้องกันยาเสพติด

วันพุธ ที่ 28 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:154

องค์กรดีเด่นป้องกันยาเสพติด

องค์กรดีเด่นป้องกันยาเสพติด.....นางสาวปราณี  เพ็งจันทา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รับมอบเกียรติบัตรองค์กรที่มีผลการดำเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น เนื่องในว...

อ่านต่อ...

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:198

อบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

นายเปรม คำวัฒนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการอบรมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ในสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Communi...

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560

วันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:167

ประชุมคณะกรรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560

นายเปรม คำวัฒนา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม...

อ่านต่อ...

อบรมพัฒนาโรงเรียน ICU โดยกระบวนการ PLC

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:299

อบรมพัฒนาโรงเรียน ICU โดยกระบวนการ PLC

อบรมพัฒนาโรงเรียน ICU โดยกระบวนการ PLC...... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมพัฒนาโรงเรียน ICU โดยใช้กระบวนการ PLC โดยได้รับเกียรติจาก  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ซึ่งวิทยากรให้ความรู้ไ...

อ่านต่อ...

อบรมโครงการทูบีนัมเบอวัน

วันจันทร์ ที่ 19 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:242

อบรมโครงการทูบีนัมเบอวัน

อบรม To Be Number One .........สพป.สุโขทัย เขต 2  โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรมนักเรียนแกนนำ To Be Number One ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน เป็นการสนองนโยบาย สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนก...

อ่านต่อ...

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นสอง

วันพุธ ที่ 14 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:224

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นสอง

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นสอง.....สพป.สุโขทัย เขต 2  อบรมพัฒนาทักษะการสอนครูภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 2  อำเภอสวรรคโลก  อำเภอศรีสำโรง  อำเภอทุ่งเสลี่ยม  และ อำเภอศรีนคร  โดยได้รับเกียรติจาก  นายเปรม  คำวัฒนา  ร...

อ่านต่อ...

แข่งขันทักษะภาษาไทย

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:262

แข่งขันทักษะภาษาไทย

แข่งขันทักษะภาษาไทย...... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ...

อ่านต่อ...

พัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่าน

วันจันทร์ ที่ 12 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:218

พัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่าน

พัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่าน... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือประเมินการอ่านตามแนวทาง PISA โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ระหว่างวันที่ 10-11 มิ.ย.2560 โดยได้รับเกียรติ...

อ่านต่อ...

ตักบาตรทุกเดือน ประจำเดือนมิถุนายน

วันศุกร์ ที่ 9 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:187

ตักบาตรทุกเดือน ประจำเดือนมิถุนายน

ตักบาตร เดือนมิถุนายน  2560...... เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันพระ สพป.สุโขทัย เขต 2  นำโดย  นายสัมพันธ์  จิตรธร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เพื่อนำสิ่...

อ่านต่อ...

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นแรก

วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:273

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นแรก

พัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1.... สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนที่ไม่ได้จบเอกภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 อำเภอศรีสัชนาลัย...

อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่สอง

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:273

ประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่สอง

ประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ รุ่นที่สอง......สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนโยบายและแผน ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา ประจำปี 2560  ให้กับผู้บริหารโรงเรียน และ ข้าราชการครู รุ่นที่ 2 อำเภอ...

อ่านต่อ...

สัมมนาครูเอกชน

วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:187

สัมมนาครูเอกชน

สัมมนาครูเอกชน......เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน เพื่อพัฒนาสู่ "มืออาชีพ" โดย  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการสั...

อ่านต่อ...

อบรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรุ่นแรก

วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:240

อบรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศรุ่นแรก

รุ่นแรก...วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายวิรัช พัฒนพิเชียร รองผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยนางสุพิฌา เมฆไหว กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้คือ เพื่อพัฒนาการบริหารจัด...

อ่านต่อ...

อบรมทีม Roving Team เคลื่อนที่เร็ว

วันอาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:288

อบรมทีม Roving Team เคลื่อนที่เร็ว

ทีมเคลื่อนที่เร็ว...วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560 ดร.ศุกลรัตน์ มิ่งสมร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเคลื่อนที่เร็ว (Roving Team) ระดับเครือข่าย ณ ห้องประชุม2 โดยมีนายอกนิษ...

อ่านต่อ...

พิธีมอบสารานุกรมไทย เล่มที่ 40

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:346

พิธีมอบสารานุกรมไทย เล่มที่ 40

สารานุกรมไทยเล่ม40...วันอังคารที่ 23 พ.ค.2560 สโมสรไลออนส์สุโขทัยราชธานี ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดพิธีมอบสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ฉบับพระราชทาน เล่มที่ 40 ให้กับโรงเรี...

อ่านต่อ...

ระดมแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:262

ระดมแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันอังคารที่ 23 พ.ค. 2560 สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำตัวชี้วัด มาตรการและการประเมินผล จุดสำคัญการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2560 โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านผู้เรียน ด้านครูบุคลากรทางการศึกษา และด้านผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อมาระดมคว...

อ่านต่อ...

ม.นเรศวร ติดตามกิจกรรม STEM สุโขทัย

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 | อัญชลี ฝางเสน | Hits:219

ม.นเรศวร ติดตามกิจกรรม STEM สุโขทัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พ.ค. 2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้สนับสนุนให้คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรทุนอุดหนุนวิจัยประจำปี 2559 ในโครงการวิจัย แผนงานวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูระดับการศึกษ...

อ่านต่อ...

 แจ้งโรงเรียนใดที่ยังไม่ได้จัดส่งแบบรายงานการรับ-จ่ายเงินรายได้ สถานศึกษา
      [วันพฤหัสบดี, 12 ตุลาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 28
 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนา
      [วันพุธ, 11 ตุลาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 38
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านนา
      [วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 58
 ประกาศการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ตำแหน่งประเภททั่วไป
      [วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 40
 แจ้งที่อยู่เว็บไซต์โรงเรียนในของสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
      [วันพฤหัสบดี, 05 ตุลาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 21
 งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
      [วันศุกร์, 29 กันยายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 97

 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียน
      [วันพฤหัสบดี, 27 กรกฎาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 267
 ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2560
      [วันพุธ, 08 มีนาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 265
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.104/26 และซ่อมแซมรั้วโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาพง ครั้งที่ 2
      [วันพฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 397
 ประกวดสอบราคาอิเล็กทรอนิคส์ e-bidding งานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านนาพง
      [วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 281
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.102/26 ขนาด 4 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านบึงบอน
      [วันอังคาร, 06 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 304

 6 วิธีสร้างสรรค์ที่จะทำให้นักเรียนร่วมสะท้อนคิดในโรงเรียน : ประสบการณ์จากประเทศอังกฤษ
      [วันพุธ, 27 กันยายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 31
 เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
      [วันพุธ, 27 กันยายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 30
 8 วิธีปรับโฉม “โรงเรียน” ใหม่ จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 420
 สพฐ.แจ้ง 5 ขั้นตอน"ซ้ำชั้น"โรงเรียนทั่วประเทศ ต้องอ่านด่วน!
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 396
 รัฐเผย3แนวทางจัดงานปีใหม่ 60 “ความสามัคคี - เชิดชูสถาบัน”
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 241
 แนววิธีประดับพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10
      [วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 534
 ขั้นตอนการกราบพระบรมศพ อย่างละเอียด และเส้นทางเดินเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
      [วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 365
 อาจารย์สุโขทัยกับภาพวาดลายเส้นพ่อหลวง
      [วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 316

 การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบึงสวย ปีการศึกษา 2559
      [วันอังคาร, 12 กันยายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 64
 การนิเทศแบบพัฒนาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านของครูภาษาไทย
      [วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 164
 การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่คุ
      [วันพุธ, 17 พฤษภาคม 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 198
 การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้
      [วันศุกร์, 18 มีนาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 1271

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297