Get Adobe Flash player
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 :: ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยความยินดียิ่ง ==> คำขวัญจังหวัดสุโขทัย.... มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไท เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพระพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข...

 

รอง ผอ.สพป.สท.2

ข้อมูลสารสนเทศ ปี 2561

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานใน สพป.สท.2
เข้าสู่ระบบ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)

คุรุสภา-สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สก.สค.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย

รัฐบาลไทย

TEPEonline


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

กรกฎาคม 2018
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

สถิติจำนวนผู้ชม

วันนี้ 203

เมื่อวานนี้ 376

สัปดาห์นี้ 579

เดือนนี้ 5506

รวมทั้งหมด 467283

มี 92 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เบอร์ติดต่อกลุ่มงาน สพป.สุโขทัย เขต 2

กลุ่มอำนวยการ

Tel : 055 - 641702

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Tel : 055 - 644175

กลุ่มนโยบายและแผน

Tel : 055 - 644176

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

Tel : 055 - 644177

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

Tel : 055 - 644178

กลุ่มบริหารงานบุคคล

Tel : 055 - 644179

กลุ่มงานวินัยและนิติกร

Tel : 055 - 644150

กลุ่มตรวจสอบภายใน

Tel : 055 - 643205

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

Tel : 055 - 643206

 


กลุ่มตรวจสอบภายใน

...ตามที่ สพป.สท 2 (หน่วยตรวจสอบภายใน) หนังสือแจ้งที่ ศธ.04159/1924 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการโดยให้โรงเรียนรายงานข้อมูลตามแบบที่ สพฐ. กำหนด จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนรายงานข้อมูลภายในกำหนด สำหรับโรงเรียนรวมให้โรงเรียนหลักเป็นผู้รายงานโดยแยกเป็นรายโรงเรียนให้ชัดเจนเพื่อรวบรวมสรุปในภาพรวมส่ง สพฐ. ในการใช้ข้อมูลดำเนินการต่อไป  แบบรายงาน


กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

...แจ้ง ปรับข้อมูลการอ่านออกเขียนในระบบติดตาม (e-MES) และ การอ่านตามแนวทาง PISA   ...รายชื่อโรงเรียนที่ต้องปรับปรุง...


กลุ่มบริหารงานบุคคล  

...ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561  คลิ๊กที่นี่...


 

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

เด็กเก่งโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

วันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:84

เด็กเก่งโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

เด็กเก่งโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา........เด็กหญิงมนัสนันท์  มิ่งเมือง  (ซ้ายมือ)  และ  เด็กหญิงศรสวรรค์  เหมพิทักษ์ (ขวามือ)  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา  คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ ในการ...

อ่านต่อ...

เด็กดีโรงเรียนบ้านโซกม่วง

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:172

เด็กดีโรงเรียนบ้านโซกม่วง

เด็กดีโรงเรียนบ้านโซกม่วง........เด็กชายเดชาธร  มัสการ  และ  เด็กชายณัฐวุฒิ  ไสยางค์  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านโซกม่วง  อำเภอทุ่งเสลี่ยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ทำความดี โดยเก็บเงินทุนการศึกษาขอ...

อ่านต่อ...

เด็กดีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:114

เด็กดีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

เด็กดีโรงเรียนบ้านห้วยไคร้.........เด็กหญิงวิไลพร   สุทธิผุย   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  อำเภอศรีสัชนาลัย  สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ทำความดีโดยเก็บเงินได้จำนวนหนึ่งในวันที่มาแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทย ณ สนามแข่งขันโรง...

อ่านต่อ...

เด็กดีห้วยไคร้

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:398

เด็กดีห้วยไคร้

เด็กดีห้วยไคร้.....เด็กชายวุฒิชัย  อินคำ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2561  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการ...

อ่านต่อ...

เด็กดีโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:758

เด็กดีโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

  เด็กหญิงศิริยา  บุรี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์  อำเภอศรีสัชนาลัย บิดา  นายภูบดินทร์  บุรี   มารดา  นางสาวจริยา  ยงยุทธ์ ครูประจำชั้น   นางสาวนภาพร  แควน้อย ผู้บริหารโรงเรียน  นายอุเทน  นะมิตร การทำความดี....เก็บ...

อ่านต่อ...

เด็กทำความดี

วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:569

เด็กทำความดี

เด็กทำความดี......เด็กหญิงณัฐริกา  ขาวหนู  เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) เก็บเงินได้ จำนวน 500 บาท  นำไปมอบให้คุณครู เพื่อตามหาเจ้าของ ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมและยกย่อง เป็นตัวอย่างที่ดี ต้องขอขอบคุณครูประจำชั้...

อ่านต่อ...

ที่ 2 ตัวแทนทีมภาคเหนือ วิ่ง 31 ขา

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:690

ที่ 2 ตัวแทนทีมภาคเหนือ วิ่ง 31 ขา

ที่ 2 ตัวแทนทีมภาคเหนือ วิ่ง 31 ขา........เมื่อวันพุธที่ 27 ธ.ค.2560  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่มอบใบประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับทีมนักกีฬา "สพฐ.-เอ.พี.ฮอนด้า วิ่ง ...

อ่านต่อ...

รางวัลชนะเลิศกีฬาวู๊ดบอล

วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:654

รางวัลชนะเลิศกีฬาวู๊ดบอล

รางวัลชนะเลิศ กีฬาวู๊ดบอล.....เมื่อวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติในนามเขตพื้นที่ให้กับ ทีมนักกีฬาวู๊ดบอลของโรงเรียนบ้านวังพิกุล อำเภ...

อ่านต่อ...

ชนะเลิศระดับภาคการตอบคำถามสารานุกรมไทย

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:946

ชนะเลิศระดับภาคการตอบคำถามสารานุกรมไทย

ชนะเลิศระดับภาค..... สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ 1.เด็กหญิงสุรางคณา  ปั้นรูป  2. เด็กหญิงฐานิตา  บุญลอย  3. เด็กหญิงปานชีวา  สิงห์ทอง  นักเรียนระดับชั้นประถม...

อ่านต่อ...

นักเรียน/โรงเรียน ต้นแบบคุณธรรม สพฐ.

วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:986

นักเรียน/โรงเรียน ต้นแบบคุณธรรม สพฐ.

นักเรียน/โรงเรียน ต้นแบบคุณธรรม สพฐ. ........ทีมงาน สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ให้กับ 1.เด็กชายนิธิพัฒน์  มั่นคง  2. เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์ศรี  3. เด็กหญิงผุสดี   สังข...

อ่านต่อ...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันจันทร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:17

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   .......สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. : กิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ โดยใช้โครงงานคุณธรรม" ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ (มยส.) สำหรับตัวแทนข้าราชการค...

อ่านต่อ...

ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:51

ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน

ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน............สพป.สุโขทัย เขต 2  จัดการค่ายทักษะชีวิตสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ตามโครงการ ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 7-8 ก.ค.2561 โดยได้รับเกียรติจาก นายเปรม  คำวั...

อ่านต่อ...

ตักบาตร เดือน ก.ค.2561

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:38

ตักบาตร เดือน ก.ค.2561

ตักบาตร เดือน กรกฎาคม 2561.....เมื่อวันที่ 9 ก.ค.2561 นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามกิจกรรมของชมรมจิตอาสา สพป.สุโขทัย เขต 2 ตามโครงการ "ตักบาตรทุกเดือนช่วยเพื่อนผู้ยากไร้" ประ...

อ่านต่อ...

รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

วันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:119

รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ

รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ.........โรงเรียนบ้านห้วยโป้  สพป.สุโขทัย เขต 2 รับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ  โดยมี  นายทรงวุฒิ  มะลิวัลย์ ผู้อำนวยการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถม...

อ่านต่อ...

พิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:86

พิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561

พิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561........เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้จัดให้มีกิจกรรมการเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์พระประมุขคณะล...

อ่านต่อ...

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:75

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก..............โรงเรียนต่าง ๆ ในสังกัด  สพป.สุโขทัย เขต 2  นำนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ นักเรียน และประชาชน ให้เกิดความตระหนักรู้ และเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังปัญหายาเ...

อ่านต่อ...

พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ

วันจันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:70

พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ

พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษ........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 9 ประเภท" ให้กับครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ และ ครูประจ...

อ่านต่อ...

ศึกษาดูงานโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ

วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:98

ศึกษาดูงานโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ

ศึกษาดูงานโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ.........นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการฝึกกองลูกเสือ สพป.สุโขทัย เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ศึกษาดูงานการจัดกระบวนการด้านลูกเสือ ของโ...

อ่านต่อ...

รับคณะศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันศุกร์ ที่ 22 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:53

รับคณะศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

รับคณะศึกษาดูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.......นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ คณะศึกษาดูงานจาก สพป.พระนครศรี...

อ่านต่อ...

รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน

วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:88

รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน

ประเมิน รอบที่ 1...........นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น...

อ่านต่อ...

ติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:97

ติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ติดตามโครงการอาหารกลางวัน.......นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ในสังกัด  ออกติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณอาหาร...

อ่านต่อ...

ติดตามนิเทศภายในและการจัดการเรียนการสอน

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:104

ติดตามนิเทศภายในและการจัดการเรียนการสอน

ติดตามนิเทศภายในและการจัดการเรียนการสอน..........คณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.ออกนิเทศติดตาม การจัดการเรียนการสอน และการติดตามการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา และ ข้าราชการครู โรงเรียนในส...

อ่านต่อ...

นิเทศติดตามการเรียนการสอน

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:95

นิเทศติดตามการเรียนการสอน

นิเทศติดตามการเรียนการสอน.........นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ออกนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน และติดตามการนิเทศภายใน ปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในสังก...

อ่านต่อ...

ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

วันพุธ ที่ 13 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:109

ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ติดตามการดำเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน.......นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ออกตรวจต...

อ่านต่อ...

กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:99

กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ

กิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ.........สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมกับคณะทีมวิทยากรลูกเสือ สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดกิจกรรมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ในโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ปร...

อ่านต่อ...

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:100

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย......สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้รั...

อ่านต่อ...

แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:122

แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา

แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่.......เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ...

อ่านต่อ...

ปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการนิเทศ

วันจันทร์ ที่ 4 มิถุนายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:130

ปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการนิเทศ

กำหนดกรอบแนวทางการนิเทศ.........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดกรอบแนวทางการนิเทศตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3 ด้าน 10 จุดเน้...

อ่านต่อ...

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาสฯ

วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:152

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาสฯ

พิธีมอบทุนการศึกษาครั้งที่ 2 .........เมื่อวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561  กองทุนสวัสดิการ เด็กพิการ  ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ประธานกองทุนฯ ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็ก...

อ่านต่อ...

พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:132

พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา

พัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา.......สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อบรมพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้รับผิดช...

อ่านต่อ...

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโรงเรียน

วันจันทร์ ที่ 28 พฤษภาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:123

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโรงเรียน

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะลงพื้นที่สำรวจข้อมูลโรงเรียน.........เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค.2561 ตัวแทนจาก สพฐ. โดย นางสุชาดา  สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สำนักอำนวยการ สพฐ. พร้อมด้วย ตัวแทนจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดย นางสาวอมร...

อ่านต่อ...

รับศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:238

รับศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่

รับศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่.....เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พ.ค.2561  สพป.สุโขทัย เขต 2  นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และให้การต้อนรับข้าร...

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:157

ร่วมกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่

ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่......เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พ.ค.2561  นายวิรัช  พัฒนพิเชียร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ของจังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สานเข้าร่ว...

อ่านต่อ...

ประเมินความพร้อมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:201

ประเมินความพร้อมวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561

ประเมินความพร้อมวันเปิดเรียน.....เมื่อวันพุธที่ 16 พ.ค.2561 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยคณะ ก.ต.ป.น. , อ.ก.ต.ป.น. , ศึกษานิเทศก์ และ ผู้อำนวยการกลุ่ม ได้ออกประเมินความพร้อมของโรงเรียน...

อ่านต่อ...

มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา อำเภอศรีสำโรง

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:172

มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา อำเภอศรีสำโรง

มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา  อำเภอศรีสำโรง........เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พ.ค.2561  สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการ...

อ่านต่อ...

มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา อำเภอสวรรคโลก

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:191

มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา อำเภอสวรรคโลก

มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา อำเภอสวรรคโลก.......เมื่อวันเสาร์ที่ 12 พ.ค.2561 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศ...

อ่านต่อ...

มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา อำเภอศรีสัชนาลัย

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:164

มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา อำเภอศรีสัชนาลัย

มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา อำเภอศรีสัชนาลัย......เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พ.ค.2561 สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยคณะ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภ...

อ่านต่อ...

ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฯ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:163

ประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฯ อำเภอทุ่งเสลี่ยม

มอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษา อำเภอทุ่งเสลี่ยม........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย คณะ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ให้แก่ข้าร...

อ่านต่อ...

มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนฯ อำเภอศรีนคร

วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:129

มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนฯ อำเภอศรีนคร

มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนฯ จุดที่ 1.......เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2561  สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยคณะ ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. นำทีมโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมเพื่อมอบนโยบายและแนวทางของการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีก...

อ่านต่อ...

ว่ายน้ำเพื่อชีวิตรุ่นที่สาม

วันอังคาร ที่ 8 พฤษภาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:149

ว่ายน้ำเพื่อชีวิตรุ่นที่สาม

ว่ายน้ำรุ่น 3........  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE  SAVING) รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560  ณ  สระว่ายน้ำ พี.พี.แอนด์ บี  อ.ทุ่งเสลี่ยม  จ.สุโขทัย....(มณีวรรณ...ภาพ/ข่าว) ...

อ่านต่อ...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก.ต.ป.น.

วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:181

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก.ต.ป.น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ก.ต.ป.น. ............สพป.สุโขทัย เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการ และ คณะอนุกรรมการ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น. , อ.ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 ปี 2560 และจัดทำมาตรการและตัวชี้วัดการติดตามตรวจสอบ ประเมินผล...

อ่านต่อ...

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:213

ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

"ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ปี 2560 .......นายเปรม คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (Life Saving) ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียนในสังกัดว่ายน้ำเป็น และมีทักษ...

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา

วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:176

ประชุมคณะกรรมการกองทุนการศึกษา

คณะกรรมการกองทุน....... กองทุนการศึกษา เด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมคณะกรรมการกองทุน ครั้งที่ 3/2561 นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  ประธานคณะกรรมการ เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และร่วมปรึกษาหารือถึงแนวปฏิบัติเพิ่ม...

อ่านต่อ...

ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร

วันพุธ ที่ 2 พฤษภาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:185

ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร

ศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร.........สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นำคณะบุคลากรและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพร...

อ่านต่อ...

เตรียมพร้อมรับการประเมิน

วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:268

เตรียมพร้อมรับการประเมิน

เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA.....เมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561  สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมผู้เรียนเพื่อรับการประเมิน PISA 2016 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับ ม.3  ของคร...

อ่านต่อ...

วิเคราะห์ผลโอเน็ต

วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:265

วิเคราะห์ผลโอเน็ต

วิเคราะห์ผล O-NET........สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผล O-NET เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(มฐ.1)  ปีการศึกษา 2561  และการถอดประสบการณ์การจัดกิจก...

อ่านต่อ...

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:229

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส.......เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2561  สพป.สุโขทัย เขต 2 โดย  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ดำเนินการตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ...

อ่านต่อ...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. 11 เม.ย.2561

วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:228

พุธเช้า ข่าว สพฐ. 11 เม.ย.2561

พุธเช้า ข่าว สพฐ. 11 เมษายน 2561......นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สุโขทัย เขต 2.....(มณีวรรณ....ภาพ/ข่าว) ...

อ่านต่อ...

รับพรปีใหม่ไทย

วันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:247

รับพรปีใหม่ไทย

ขอพร..........คณะบุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  สพป.สุโขทัย เขต 2 รับพรจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 และรดน้ำพระพุทธรูป เนื่องในโอกาสปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561  ณ อาคารโดม สพป.สุโขทัย เขต 2....(มณีวรรณ...

อ่านต่อ...

ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

วันเสาร์ ที่ 7 เมษายน 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:318

ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)......สพป.สุโขทัย เขต 2 ดำเนินการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) จำนวน 1 รุ่น รุ่นที่ 7/2561ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูแล...

อ่านต่อ...

ยินดีต้อนรับ สพป.ชัยนาท

วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 | ศรัณยู ยุบล | Hits:308

ยินดีต้อนรับ สพป.ชัยนาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นำโดย ท่านฯผอ.ละออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะบุคลากรในสังกัด ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดย ผอ.เปรม คำวัฒนา ...

อ่านต่อ...

พิธีรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:429

พิธีรับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์

พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์.......เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี 2560  โดยมี นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานในพิธีแ...

อ่านต่อ...

พิธีรับสารานุกรมไทย

วันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:307

พิธีรับสารานุกรมไทย

พิธีรับสารานุกรมไทย.......เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561  ข้าราชการครูตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 เข้าพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่มพระราชทาน เล่าที่ 41 ซึ่งจัดโดย สโมสรไลออนส์สากลภาค 31 ก เอ2 และสโมสรไลออนส์สุโขท...

อ่านต่อ...

ติดตามโครงการตามพระราชดำริ

วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:276

ติดตามโครงการตามพระราชดำริ

ติดตามโครงการตามพระราชดำริฯ......เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2561  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมกับ  สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร.สมเกียรติ  ชอบผล    ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพร...

อ่านต่อ...

กิจกรรมการแข่งขันเปตองการกุศล

วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:349

กิจกรรมการแข่งขันเปตองการกุศล

การแข่งขันเปตองการกุศล......เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมกับ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาการกุศล "ปิดกล่องชอล์ก เปตองการกุศล" ...

อ่านต่อ...

เปิดโลกวิชาการกระจ่างจินดา

วันเสาร์ ที่ 17 มีนาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:370

เปิดโลกวิชาการกระจ่างจินดา

เปิดโลกวิชาการ....เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) อำเภอศรีสำโรง จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ โดยมีกิจกรรมทางวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ นิทรรศการ ผลงานและการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมา โดยมี  นายสัมพันธ์  จิตรธร  รอง ผอ.สพป.สุ...

อ่านต่อ...

ตรวจสุขภาพประจำปี

วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:352

ตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพประจำปี.....คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 โดย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย  ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ให้บริการเคลื่อนที่ในการตรวจสุขภาพ ณ ห้อ...

อ่านต่อ...

การสอบ NT นักเรียน ป.3

วันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:495

การสอบ NT นักเรียน ป.3

การวัดความสามารถนักเรียน ชั้น ป.3 ......เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2561  สพป.สุโขทัย เขต 2 ดำเนินการทดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ  โดยมีคณะ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เ...

อ่านต่อ...

ประชุมกรรมการ NT รุ่น 2

วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:448

ประชุมกรรมการ NT รุ่น 2

ประชุมกรรมการ NT รุ่น 2 ........นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการ การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา...

อ่านต่อ...

ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT ป.3 ประจำปี 2560

วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:468

ประชุมคณะกรรมการสนามสอบ NT ป.3 ประจำปี 2560

ประชุมคณะกรรมการ NT ป.3 .....เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย ดร.ศุกลรัตน์  มิ่งสมร  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจให้กับคณะกรรมการป...

อ่านต่อ...

กิจกรรมหน้าเสาธง จันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:446

กิจกรรมหน้าเสาธง จันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

กิจกรรมหน้าเสาธง จันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561.......คณะข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 นำโดย  นายสัมพันธ์  จิตรธร  รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ทำกิจกรรมเช้าหน้าเสาธง ประจำวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561....(มณีวรรณ...ภาพ/ข่าว) ...

อ่านต่อ...

ประเมินความสามารถด้านการอ่าน

วันศุกร์ ที่ 2 มีนาคม 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:449

ประเมินความสามารถด้านการอ่าน

ประเมินการอ่าน ป.1 ..........เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และ  รอง  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมสนามทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โ...

อ่านต่อ...

กิจกรรมค่ายพัฒนาโรงเรียนพื้นที่พิเศษ

วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:453

กิจกรรมค่ายพัฒนาโรงเรียนพื้นที่พิเศษ

กิจกรรมค่ายพัฒนาโรงเรียนพื้นที่พิเศษ....เมื่อวันเสาร์-อาทิตย์   นายเปรม  คำวัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรกลุ่มอำนวยการ  ลงพื้นที่เพื่อร่วมดำเนินการกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่พ...

อ่านต่อ...

เพิ่มศักยภาพ รกน.รร.

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:451

เพิ่มศักยภาพ รกน.รร.

เพิ่มศักยภาพ รกน.รร. ......เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ก.พ.2561  สพป.สุโขทัย เขต 2 โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.สุโขท...

อ่านต่อ...

พุธเช้า ข่าว สพฐ. 21 ก.พ.2561

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:466

พุธเช้า ข่าว สพฐ. 21 ก.พ.2561

พุธเช้า ข่าว สพฐ. 21 ก.พ.2561.........เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561  นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม (Video  Conference) รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้อ...

อ่านต่อ...

ดูงานลูกเสือดีเด่น

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:438

ดูงานลูกเสือดีเด่น

ดูงานลูกเสือดีเด่น.....เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561  นายสมศักดิ์  เอี่ยมดี  รอง ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นำคณะผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารงานกิจกรรมลูกเสือ ในสังกัด สพป.ส...

อ่านต่อ...

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการมีและเลื่อนวิทยฐานะ

วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:526

ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการมีและเลื่อนวิทยฐานะ

อบรมหลักเกณฑ์ฺและวิธีการมีและเลื่อนวิทยฐานะ..........เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ดำเนินการอบรมและชี่้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่...

อ่านต่อ...

วิเคราะห์การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:471

วิเคราะห์การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน

วิเคราะห์การยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน........เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 สพป.สุโขทัย เขต 2 กลุ่มนโยบายและแผน นำโดย นายเปรม  คำวัฒนา  ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2  ได้ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข ตลอดจนกา...

อ่านต่อ...

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาสฯ

วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 | เชษฐา พรภัทรยุทธ | Hits:507

พิธีมอบทุนการศึกษากองทุนสวัสดิการเด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาสฯ

พิธีมอบทุนการศึกษา..... เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา "กองทุนสวัสดิการ เด็กพิการ ยากจน ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาการศึกษา" ของ สพป.สุโขทีย เขต 2  ให้กับเด็กนักเรียนยากจน เด็...

อ่านต่อ...

สอบมาตรฐานกลาง

วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 | มณีวรรณ หอมชื่น | Hits:468

สอบมาตรฐานกลาง

สอบมาตรฐานกลาง..... เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  คณะข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.สุโขทัย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยม  นิเทศติดตาม การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2560 ณ ประจำสนามโรงเรียนในสังกัด.....(มณีวรรณ/เครือข่าย ปชส...ภาพ/มณีวรรณ...

อ่านต่อ...

กลุ่มนิเทศติดตามฯ

แบบจองเข้าชมงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ คลิ๊กที่นี่ สพป.สุโขทัย เขต 2 เดินหน้าประกันคุณภาพการจัดการศึกษา  ...

กลุ่มนโยบายและแผน

...แจ้งเรื่องขั้นตอนการปักหมุดแบบถูกวิธี    >>>ขั้นตอนการปักหมุด<<< ...รายชื่อโรงเรียนปักหมุดไม่ถูกต้อง ขอให้ทำการปักหมุดใหม่ ตามขั้นตอนในวิดีโอขั้นต้น  >>>รายชื่อโรงเรียน<<< แจ้งแนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่...

กลุ่มส่งเสริมฯ

มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  คลิ๊ก ผักผลไม้สีรุ้ง คลิ๊ก รู้เท่าทันน้ำหนักส่วนสูง คลิ๊ก แม่ครัวอนามัย หัวใจรักเด็ก คลิ๊ก คู่มือจำแนก อาหาร ...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

...ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา     คลิ๊กที่นี่...    เพิ่มเติม    คลิ๊กที่นี่... ...ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามตรา 38 ค.(2) คลิ๊กที่นี่...      ...ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอมีวิทยฐ...

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู    คลิ๊กที่นี่ TEPE Online หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ครู   คลิ๊กที่นี่หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น วิทยฐานะชำนาญการ...

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  คลิ๊กที่นี่...  ...

กลุ่มการศึกษาทางไกลฯ (ICT)

  การออกอากาศ สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (NEW DLTV) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ...

กลุ่มบริหารการเงิน

  พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561    คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเอง        ...

กลุ่มอำนวยการ

รายชื่อเครือข่าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   คลิ๊กที่นี่... ...ประกาศ ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง  คลิ๊กที่นี่... ...ประกาศ รณรงค์การแต่งกายย้อ...

 การเผยแพร่งบทดลองพร้อมรายละเอียดบัญชีสำคัญ ประจำเดือน มิถุนายน 2561
      [วันอังคาร, 10 กรกฎาคม 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 10
 การเผยแพร่งบทดลองพร้อมรายละเอียดบัญชีสำคัญ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
      [วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 98
 การเผยแพร่งบทดลองพร้อมรายละเอียดบัญชีสำคัญ ประจำเดือน เมษายน 2561
      [วันพุธ, 02 พฤษภาคม 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 197
 การเผยแพร่งบทดลองพร้อมรายละเอียดบัญชีสำคัญ ประจำเดือน มีนาคม 2561
      [วันอังคาร, 03 เมษายน 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 256
 แจ้งโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกให้มารับแบบคำขออนุมัติงบประมาณ
      [วันจันทร์, 19 มีนาคม 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 274

 12 เหตุผลที่คุณควรเปลี่ยนมากิน “ข้าวไรซ์เบอร์รี่”
      [วันจันทร์, 12 กุมภาพันธ์ 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 425
 ขั้นตอนเข้าชมพระเมรุมาศ 2-30 พ.ย.60 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
      [วันพุธ, 08 พฤศจิกายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 630
 6 วิธีสร้างสรรค์ที่จะทำให้นักเรียนร่วมสะท้อนคิดในโรงเรียน : ประสบการณ์จากประเทศอังกฤษ
      [วันพุธ, 27 กันยายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 702
 เทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
      [วันพุธ, 27 กันยายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 751
 8 วิธีปรับโฉม “โรงเรียน” ใหม่ จัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 1088
 สพฐ.แจ้ง 5 ขั้นตอน"ซ้ำชั้น"โรงเรียนทั่วประเทศ ต้องอ่านด่วน!
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 1091
 รัฐเผย3แนวทางจัดงานปีใหม่ 60 “ความสามัคคี - เชิดชูสถาบัน”
      [วันจันทร์, 26 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 878
 แนววิธีประดับพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 และ รัชกาลที่ 10
      [วันศุกร์, 16 ธันวาคม 2559 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 1336

 การพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์โดยใช้การเล่นเกมส์ บ้านใหม่โพธิ์งาม
      [วันพุธ, 28 กุมภาพันธ์ 2561 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 495
 การประเมินโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านบึงสวย ปีการศึกษา 2559
      [วันอังคาร, 12 กันยายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 844
 การนิเทศแบบพัฒนาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะการอ่านของครูภาษาไทย
      [วันศุกร์, 23 มิถุนายน 2560 , เขียนโดย :: เชษฐา พรภัทรยุทธ] เข้าชม :: 844

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2

126/1 ถนนจรดวิถีถ่อง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110
โทรศัพท์ 0-5564-1702 0-5564-4175-9 โทรสาร 0-5564-1297